Aihekokonaisuudet

Perusopetuksen käsityöoppiaineessa, kuten myös kaikissa muissa aineissa, tulee toteuttaa yhteisiä kasvatusta eheyttäviä teemoja ja aihekokonaisuuksia. Rakennetun ympäristön opetuksessa näitä sisältöjä voidaan toteuttaa seuraavasti:

Ihmisenä kasvaminen on kaiken kasvatustoiminnan keskeisin teema. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys ovat luontevasti toteutettavia sisältöjä rakennetun ympäristön opetuksen yhteydessä. Rakennetulla ympäristöllä on selvä identiteettiä luova vaikutus ja arkkitehtuurin kieli on kansainvälinen. Viestintä ja mediataito liittyvät aiheeseen sikäli, että rakennettuun ympäristöön sisältyy aina symbolinen merkitys eli viesti.

Jokaisella kansalaisella on oikeus laadukkaaseen ympäristöön, jonka rakentumiseen on mahdollista vaikuttaa. Tämä vaikuttaminen edellyttää kuitenkin viestintätaitoja ja osallistuvaa kansalaista. Fyysinen rakentaminen edellyttää puolestaan yrittäjyyttä ja sen tuntemusta. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista, kestävästä tulevaisuudesta ja turvallisuudesta ovat rakennettuun ympäristöön keskeisesti liittyviä arvoja.

Liikenne toimii rakennetun ympäristön ehdoilla ja on fyysisesti osa sitä. Ympäristömme on kiihtyvällä tahdilla muuttumassa yhä teknologisemmaksi. Jotta ihmiset selviytyisivät modernissa ympäristössämme, on heille  luotava siihen varautumismahdollisuuksia. Näitä mahdollisuuksia voidaan oppilaille tuottaa käsityön ja siihen sisältyvänrakennetun ympäristön oppisisällön avulla.