Itse tekeminen

Miten totuttuja käytäntöjä voisi kehittää? Perinteinen käsityötehtävä voidaan hyvinkin helposti laajentaa sisältämään aineksia rakennetun ympäristön kokonaisuudesta ja sen symbolisesta merkityksestä. Tärkeää on se, että tehtävässä hyödynnetään oppilaan elämänlaatuun vaikuttavia lähiympäristön ongelmakohtia. Ne sisältävät runsaasti symbolisia merkityksiä oppilaalle. Rakennettu ympäristö otetaan opetuksessa huomioon siten, että tuotteet suunnitellaan tiettyyn ympäristöön. Esimerkkiä voi soveltaa eri teknologiasisältöjen yhteydessä.

Tehtävä: Tutki lähiympäristöäsi ja havainnoi mahdollisia säilyttämisongelmia.

Kenkien säilytysongelman ratkaiseminen olemassa oleva tila huomioiden.

Analyysi
Esimerkkejä:
Lojuvatko kotinne avaimet missä sattuu edellisen käyttäjän jäljiltä?
Löydätkö cd- ja dvd-levysi helposti?
Säilytetäänkö villasukkia muovikassissa?
Kävelevätkö kengät jo ovella vastaan?
Ovatko vaatteet hujan hajan?

Valitse jokin epäkohta, jonka haluat ratkaista käsityön keinoin.

Tiedonhankinta
Ota kuva ympäristöstä, johon ratkaisu sijoittuu (omalla, perheesi tai opettajalta lainaamallasi kameralla). Tuo kuva kouluun tai lähetä se sähköpostilla.
Tutki säilyttämisen tilantarve (selvitä lukumäärät ja mittaa tärkeimmät etäisyydet).
Piirrä sijoituspaikasta tekninen piirustus (mittaa sijoituspaikka).
Pohdi sijoituspaikan luonnetta (arkinen/juhlallinen, rauhallinen/levoton, yksityinen/julkinen, pimeä/valoisa, värikäs/väritön, yksinkertainen/koristeellinen).
Kuka käyttää säilytystilaa , ja mitkä ovat hänen erityistarpeensa?
Millaisia ratkaisumalleja on jo olemassa?

Ideointi
Ideoi useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.
Piirrä luonnoksia (rohkeasti vapaalla kädellä).
Anna mielikuvituksesi lentää.
Älä mieti tässä vaiheessa vielä valmistamiseen liittyviä ongelmia.
Hyödynnä hankkimaasi tietoa suunnittelussa.
Millaiset muodot, värit ja materiaalit sopivat parhaiten sijoituspaikkaan?

Idean testaus 
Esittele vaihtoehdot opettajalle ja asianosaisille.
Pohdi materiaali- ja rakenneratkaisuja.
Piirrä tarkempia kuvia valitsemaasi mittakaavaan (esim. 1:5, 1:10).
Testaa, sopiiko ideasi  aiottuun käyttöön ja paikkaan (sijoita se tilasta piirrettyyn seinäprojektioon tai pohjapiirrokseen luonnollisen kokoisen hahmomallin tai  pienoismallin avulla tai kysy muilta mielipiteitä).
Millaisia mielikuvia suunnitelmasi herättää muissa?

Toteutus
Tarkista työpiirustuksesi ja hyväksytä ne opettajalla.
Suunnittele työvaiheet ja sovi niistä opettajan kanssa.
Arvioi materiaalin tarve (määrä- ja kustannusarvio).
Valmista työ suunnitelman mukaan ja opettajan ohjeet huomioiden.
Tarkenna ja korjaa suunnitelmaa tarvittaessa.

Arviointikeskustelu
Esittele valmis työ muulle ryhmälle ja opettajalle, perustele ratkaisusi.
Valokuvaa valmis tuote käyttöympäristössään ja tuo kuva kouluun.
Pohdi säilytyspaikan hyviä ja huonoja puolia (miten se toimii tehtävässään, millaista palautetta olet saanut, mitä tekisit toisin).
Valmistaudu yhteiseen arviointi- ja palautekeskusteluun, jossa tarkastellaan eri säilytysratkaisuja.
Valmistaudu antamaan ja saamaan rakentavaa palautetta. 

Analyysi. 

 

Tiedonhankinta

 Ideointi

 Idean testaus

ToteutusArviointi