Miksi opettaa rakennettua ympäristöä?

Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittisen ohjelman mukaan arkkitehtuurin avulla voidaan luoda kansalaisille parempia elinympäristöjä. Ohjelmalla halutaan luoda edellytyksiä siihen, että kansalaisoikeudet hyvään ympäristöön toteutuvat. Tähän tarvitaan tietoa arkkitehtuurista, rakennetusta ympäristöstä ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista niihin. Rakennetun ympäristön ja suunnitteluprosessien ymmärtäminen on uuden perusopetuksen opetussuunnitelman yksi keskeinen sisältö teknisessä työssä.

Rakennetun ympäristön opetuksen tavoitteena on antaa valmiudet

  • ymmärtää rakennetun ympäristön muodostumisen prosesseja
  • ymmärtää rakennetun ympäristön laadun ja elämänlaadun yhteys
  • osallistua vuorovaikutteiseen ympäristön suunnitteluun
  • parantaa oman lähiympäristön laatua
  • soveltaa koulussa opittua
  • ymmärtää rakennetun ympäristön merkitys oman identiteetin rakentumisessa
  • tulkita ympäristön erilaisia symbolisia merkityksiä.

Kirjallisuutta

Valtioneuvoston periaatepäätös muotoilupolitiikasta (pdf) – Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisut 2000.

Suomen arkkitehtuuripolitiikka. Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 17.12.1998. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisut 1999.

Teksti: Juha Jaatinen ja Mika Majanen