Tuotteen viesti

Käsityötunneilla valmistettu löylykauha viestii suomalaiselle suomalaisuudesta, ulkomaalaiselle pelkästä kauhasta, oppilaalle arvosanasta, käsityönopettajalle valmistustekniikoista, saunojalle saunasta tai vapaa-ajasta.

Symbolisia merkityksiä voimme löytää esimerkiksi löylykauhasta. Siitä onkin jo muodostunut monia eri valmistustekniikoita sisältävän käsityön symboli. Harva tekee elämänsä aikana useampia löylykauhoja tai soveltaa käyttämiään valmistustekniikoita johonkin muuhun. Siksi ajattelun kehittyminen on valmistusmenetelmien hallinnan kehittymistä tärkeämpää. Opetuksessa perinteistä löylykauhaa voidaan käsitellä laajemminkin, esimerkiksi monipuolista ajattelua kehittävänä oppimistehtävänä. Oppilas voi suunnitella löylykauhan tietyn käyttäjän tarpeisiin tai sopimaan johonkin tiettyyn saunaan. Opetuksessa kannattaa ottaa huomioon myös löylykauhan säilyttämiseen ja huoltamiseen liittyviä asioita.

Löylykauhat on valittu tilan tarpeiden mukaan heitettäessä löylyä eri etäisyyksiltä.

Löylykauha on tuttu kaikille suomalaisille, mutta ei välttämättä muiden kulttuurien edustajille. Löylykauha on osa suomalaista kulttuuria, ja sauna on olennainen osa kansallista identiteettiämme. Käsityönä valmistettu löylykauha kertoo saunan ja saunomisen arvostuksesta. Löylykauha symboloi näitä arvoja, ja niistä on syytä keskustella, koska symbolinen merkitys ei välity viestinä, jos sitä ei ensin opita. Symbolisia merkityksiä löytyy kaikista tuotteista.


Kirjallisuutta

Elo, P., Järnefelt, H., Linnanmäki, S. & Melanko, K. (toim.) (2000). Esine elää. Museovirasto ja Opetushallitus, Helsinki.

Pelkonen, M-L. (2004). Käsityötuotteiden kertomaa. Kuvaus tekstiilituotteisiin liitetyistä merkityksistä käsityöllisten prosessien aikana ja niiden jälkeen. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimukset 2004. Helsingin yliopisto.

Teksti ja kuvat: Juha Jaatinen ja Mika Majanen