Yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa

Nykyisin tekninen työ ja tekstiilityö eivät ole itsenäisiä oppiaineita vaan käsityö-oppiaineen oppisisältöjä. Tekstiilityön yhtenä sisältönä on sisustustekstiilien, vaatteiden ja tekstiilitaiteen symbolinen merkitys eli viesti. Tekstiilityön tuotteet voidaan lukea myös osaksi rakennettua ympäristöä. Tällöin yhteistyö teknisen työn kanssa on luontevaa. Rakennetusta lähiympäristöstämme löytyy kaikkia käsitöissä käytettäviä materiaaleja ja tekniikoita.

Kuvataide

Kuvataiteen yhtenä sisältönä on ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu, mikä tukee käsittelemäämme teknisen työn sisältöä hyvin. Yhteistyöllä oppimistehtävistä voidaan saada opetuksellisesti rikkaampia. Tiedonhankinta ja analysointivaiheita on mahdollista käsitellä laajemmin ja perehtyä esimerkiksi värien symboliikkaan tai valojen ja varjojen vaikutuksiin. Muotoiluprosessi ja suunnittelutekniikat ovat molempien oppiaineiden sisältöjä.

Luonnontieteet

Biologian ja maantiedon sisältönä on yhteinen ympäristö. Luonnontieteellinen lähestymistapa pitää ottaa huomioon myös rakennetun ympäristön kasvatuksessa. Ihmisen rakentaman ympäristön tilajärjestelmä noudattaa luonnon tilajärjestelmän periaatetta, jossa suurempi tila on aina pienemmän ympäristö. Ihmisen tekemää ympäristöä tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että jokaisen tilayksikön riippuvaisuussuhde ympäristöönsä otetaan huomioon. Yksilön suhde elimeen ja populaation on verrattavissa huonekalun suhteeseen esineeseen ja huoneeseen. Esimerkiksi puun matka metsästä esineeksi ja huoneeksi voi olla yhteisenä teemana.

Matematiikka

Rakennettu ympäristö koostuu lukuisista matemaattisista valinnoista.  Suunnitelmien laatimisessa ja tulkinnassa mittakaavat, mittaaminen, mitoittaminen ja geometria ovat avainasemassa. Näitä matemaattisia viestejä tarkastelemalla voidaan toteuttaa esimerkiksi projekteja, joissa päästään hyödyntämään molempien oppiaineiden sisältöjä käytännönläheisesti. Oppilaalle voi opettaa myös materiaalikustannusten ja -menekin laskemista eli käytännön polynomilaskentaa.