Verkkomateriaaleja opetukseen

Pukeutumisen tie
Materiaali on jaettu neljään teemaan, joita ovat tilanne, tyyli, väri ja materiaali. Jokaisessa teemassa on lyhyt teoriaosio aiheesta ja tehtäviä, joiden avulla tarkastellaan näihin liittyviä kysymyksiä. Opettaja ohjaa oppilasta tai ryhmää valitsemaan ne teemat, joita halutaan tutkia ja ratkaista. Tärkeätä on myös, että oppilas voi itse luoda häntä kiinnostavan omankohtaisen ongelman ja tutkia sitä. Tuotanto: Opetushallitus

Ompelun perusasioita
Punomo-verkkosivujen Käspaikka-osiosta löytyy opastusta erilaisiin, kaikissa ompelutöissä vastaan tuleviin perusasioihin. Ohjeista voi poimia osia niin ompelun vasta-alkajalle kuin myös kaikkein vaativimmille osaajille.

Viivin virkkausnetti
Virkkausnetti soveltuu virkkauksen perusasioiden opiskeluun ja kertaukseen. Silmukoiden ohjeissa käytetään kuvia, tekstiä, videota ja ääntä. Kaikki ohjeet ovat sekä vasen- että oikeakätisille. Materiaalissa on lukuisia erityyppisiä tehtäviä, joilla kannustetaan oppijoita itsenäiseen tutkimiseen ja tiedonhankintaan. Lisäksi verkkoversiossa on mukana kaksi virkkauspeliä ja keskustelupalsta. Tuotanto: Opetushallitus

Äärest viäre - raumalaiseen perinteeseen pohjautuva pitsinnypläyksen verkko-opetusmateriaali
Still -kuvia ja videota pitsinnypläyksen perusteista, historiasta, materiaaleista, välineistä, työotteista, malleista jne. Sivusto sopii sekä opettajan työn tueksi, että omatoimisesti opiskeleville. Tuotanto: Rauman kansalaisopisto, Pyhäjärviseudun aikuisopisto, Turun yliopisto: OKL Rauma ja Rauman museo

Ihminen ja teknologia: Käsityön opetusideoita (EDU.fi)
Tehtäviä muun muassa pukeutumisen suunnittelusta ja ompelukoneen käytöstä sekä Lasketaan langasta -oppimateriaali, joka yhdistää tekstiilityötä, matematiikkaa ja fysiikkaa sekä toimintamalleja, joilla voi tutustuttaa tyttöjä tekniikan alaan.

Tekstiilityö ja kestävä kehitys
Internetix-palvelussa oleva aineisto lukion käsityönopetuksen tueksi. Jos opettaja haluaa käyttää Internetixin oppimateriaaleja omassa opetuksessaan, pitää hänen oppilaitoksensa tehdä Internetixin kanssa käyttösopimus. Oppimateriaalien käyttö on yleensä oppilaitoksille maksutonta.