Julkaisuja

Koulun kerhotoiminnan faktaesite, syksy 2014 (pdf)
Koulun kerhotoiminnan tilanne vuosina 2013-2014 ja muita poimintoja koulun kerhotoiminnan kehittämisestä.

Koulun kerhotoiminnan faktaesite, syksy 2013
(pdf)
Koulun kerhotoiminnan tilanne vuosina 2013–2014 ja muita poimintoja koulun kerhotoiminnan kehittämisestä.

Koulun kerhotoiminnan faktaesite, syksy 2012 (pdf)
Koulun kerhotoiminnan tilanne vuosina 2012–2013 ja muita poimintoja koulun kerhotoiminnan kehittämisestä.

Koulun kerhotoiminnan faktaesite, syksy 2011 (pdf)
Koulun kerhotoiminnan tilanne vuosina 2011–2012 ja muita poimintoja koulun kerhotoiminnan kehittämisestä.

Kerhot hyrräämään - näkökulmia ja malleja koulun kerhotoiminnan vakiinnuttamiseen (2011)
Julkaisuun on koottu koulun kerhotoiminnan pilotointihankkeessa mukana olevien kuntien (13 kappaletta) kerhotoiminnan järjestämisestä ja kerhojen toteuttamistavoista jo toimivia tai suunnitteilla olevia malleja ja käytänteitä muiden opetuksen järjestäjien käyttöön. Kukin kirjoittaja vastaa oman artikkelinsa sisällöstä.

Koulun kerhotoiminnan faktaesite, syksy 2010 (pdf)
Koulun kerhotoiminnan tilanne vuosina 2010–2011 ja muita poimintoja koulun kerhotoiminnan kehittämisestä.

Koulun kerhotoiminnan faktaesite, syksy 2009 (pdf)
Koulun kerhotoiminnan tilanne vuosina 2009–2010 ja muita poimintoja koulun kerhotoiminnan kehittämisestä.

Koulun kerhotoiminnan faktaesite, syksy 2008 (pdf)
Koulun kerhotoiminnan tilanne vuosina 2008–2009 ja opetuksen järjestäjien määrää lääneittäin 2009–2010 sekä muita poimintoja koulun kerhotoiminnan kehittämisestä.

Koulun kerhotyö - nykytila ja kehitystarpeet (pdf)
Kerhokeskus – koulutyön tuki ry toteutti keväällä 2004 Opetushallituksen toimeksiannosta kartoituksen, jolla selvitettiin koulujen kerhotyötä. Kysely lähetettiin jokaiseen Suomen peruskouluun, ja vastauksia saapui 1523 kappaletta.

Kerhotoiminta – näkökulmia koulun kerhojen kehittämiseen (pdf)
Kerhotoiminta on osa koulun toimintaa. Sen tavoitteet kirjataan koulun opetussuunnitelmaan ja toiminta täsmennetään lukuvuosittain laadittavassa työsuunnitelmassa. Opetushallituksen julkaisun tarkoituksena on innostaa kuntia ja kouluja järjestämään ja kehittämään kerhotoimintaa oppilaan oppimisen, hyvinvoinnin ja yksilöllisen kasvun tueksi.