Harjoitus 2: Verbin aikamuodot

Verbin taivutusmuotojen ja aikamuotojen käyttöä voi automatisoida myös tunnistusharjoituksilla. Opettaja kirjoittaa lapuille verbin muotoja ja jakaa kullekin oppilasparille kasan lappuja.  Vastaavia harjoituksia voi tehdä useimpiin koulukieliin.

kan springa läser har kommit får kände kasta se tvättar rökte köper har sett bor sprang

Parin tehtävä on järjestää verbit pinoihin:

  1. preesens, nutid
  2. imperfekti, dåtid
  3. (pluskvam)perfekti, tidigare
  4. infinitiivi, ingen speciell tid

Sen jälkeen parit tutkivat, mitä samanlaista kussakin verbiryhmässä on. Kerralla voidaan tarpeen mukaan harjoitella heikkoja verbejä, vahvoja verbejä, epäsäännöllisiä verbejä tai kaikkia. Vastaavia harjoituksia voi tehdä useimpiin koulukieliin.

Teksti: Ullamaija Fiilin