Harjoitus 3: Konjugaatiot

 

Konjugaatioiden systematiikkaa voi harjoitella listaamalla verbin teemasta vain yhden muodon, jonka perusteella muut muodot voi päätellä. Harjoituksen voi eriyttää koskemaan heikkoja verbejä tai vahvoja verbejä niin, että vain tiettyä vokaalivaihtelua harjoitellaan tai epäsäännöllisiä verbejä tai jopa kaikkia kerralla, kun verbintaivutusta kerrataan. Olennaista on tunnistaa taivutussysteemi eri konjugaatioissa.  Vastaavia harjoituksia voi tehdä useimpiin koulukieliin.

Verbien taivutus

Skriv alla böjningsformer, alltså verbets tema. Till vilken konjugation hör verbet (I-III)? Hur vet du det? Skriv också ett annat verb som böjs på samma sätt.

 

 

 

 

HÄNT

 

BÖRJAR  

 

 

KÖPA

 

 

 

 

HÖR

 

 

 

 

 

BOTT

 

 

BETALADE 

 


Skriv alla böjningsformer, alltså verbets tema (IV). Hur vet du  vilka vokaler verbet har?
Skriv också ett annat verb som böjs på samma sätt.

 

 SKRIVA

 

 

 

 

 

 HANN 

 

 

 

 

 BJUDIT

 

KOMMER  

 

 

 FARA   

 

 

 

 

 

SKREK 

 

 

 

 

SLAGIT

Skriv alla böjningsformer, alltså det oregelbundna verbets tema.
Skriv också några andra oregelbundna verb.

 

KUNNA 

 

 

 

 

GÖR

 

 

 

 

SADE

 

 

 

 

LAGT

VILJA

 

 

 

 

SER

 

 

 

 

VISSTE

 

 

 

 

HETAT

 

ÄR

 

 

Teksti: Ullamaija Fiilin