Harjoitus 4: Sanajärjestys

Sanajärjestyskaaviosta voi tehdä pelilaudan eli ruudukon, jossa otsikkorivissä lukee kunkin lauseenjäsenen paikan nimi. Lapuille kirjoitetaan erilaisia lauseenjäseniä. Kullekin pelaajalle jaetaan yhtä monta kutakin lauseenjäsentä, ja pelaajat yrittävät vuorollaan sijoittaa johonkin ruutuun sopivan kortin. Aluksi voi käyttää tunnusvärejä, esim. subjekti on vaaleanpunainen, paikka 6 kirkkaan punainen, (partikkeli, objekti, predikatiivi, varsinainen subjekti), verbi 1 vaalean vihreä, verbi 2 tummanvihreä, lauseenadverbiaali kirkkaansininen, muut adverbiaalit vaaleansinisiä. Pelin vaikeusastetta säädellään lauseenjäsenten kompleksisuudella. Voidaan tehdä irrallisia lauseita tai kertomusta, syntaktisesti oikeita, mutta järjettömiä virkkeitä tai merkitykseltään mielekkäitä lauseita. Harjoitellaan erikseen sivulauseita ja päälauseita. Vastaavia harjoituksia voi tehdä ainakin saksaan ja osittain englantiin.

Päälauseen sanajärjestys 

X
lähtö-ruutu 

v verbi

s subjekti 

a
lause-adver-
biaali 

V verbi

O
objekti 

A
adver-biaali

I dag 

vill 

Kalle 

inte

skriva

sin uppsats.

 

Kalle 

vill

 

inte

skriva

sin uppsats

i dag.

Sin uppsats

vill 

Kalle

inte

skriva

 

i dag.

 

Sivulauseen sanajärjestys: X s a v V O A

jatkoruutu

s subjekti 

a lauseadverbiaali   

 v verbi 1 

V verbi 2 

O objekti 

A adverbiaali

…om 

Kalle 

kanske inte 

vill 

skriva 

sin uppsats 

i dag

Teksti: Ullamaija Fiilin