Harjoitus 5: Päälauseen sanajärjestys

Tekstin virkkeet ryhmitellään lauseenjäsenittäin vaikka pituusjärjestykseen. Vaikeustasoa säädellään tekstinvalinnalla. Oheinen harjoitus ei ole helpoimmasta päästä. Ryhmistä syntyy useita virkkeitä, kysymyksiä, joistain imperatiiveja. Tehtävä voidaan aloittaa miettimällä, mitä lauseenjäseniä ryhmässä on. Tehtävää purettaessa voidaan pohtia, mikä on neutraalein sanajärjestys ja millaisia tyylillisiä tai viestinnällisiä vaikutuksia sanajärjestyksellä saadaan aikaan. Lopuksi laaditaan yhtenäinen teksti. Harjoitusta voi soveltaa ainakin saksaan.

Bilda så många satser du kan av varje grupp. Använd satsschemat som hjälp. Skriv sedan en logiskt text av satserna.

Tai chi gör dig både lugn och koncentrerad

Vad är Tai Chi?

1. en kinesisk yogaform som heter Tai Chi
2. många européer
3. intresserade av
4. mycket
5. numera
6. är

1. en växelverkan mellan yin, det mjuka, och yang, det hårda
2. enligt  kineserna
3. Tai Chi
4. är

1. med lätta meditativa övningar
2. hård fysisk träning
3. kombineras
4. i Tai Chi
5. alltså

1. med hjälp av olika rörelser
2. frigöra kroppens energi
3. i den här träningen
4. man
5. ska

Hur började det?

1. taoist-munken Chang San Feng
2. i slutet av 1200-talet
3. skapade
4. troligen
5. Tai Chi

1. en mångtusenårig tradition
2. grunden
3. är

1. när han/munken såg en örn slåss med en orm!
2. till rörelserna i Tai Chi
3. inspiration
4. munken/han
5. fick

1. hos människan
2. utan varandra
3. yin och yang
4. finnas
5. kan
6. inte

7. en balans som ger harmoni
8. tillsammans
9. dessa två
10. skapar
11. och

Teksti: Ullamaija Fiilin