Luova kirjoittaminen ja sadut

Voit käyttää seuraavia keinoja luovan kirjoittamisen virikkeinä:

 1. Taustamusiikki
 2. Lyhyt videoitu ohjelma
 3. Kuvat, valokuvat, postikortit, kuvasarjat, esineet 
 4. Sopivat alut (Last night I heard/ It was fascinating to …)
 5. Kerro tarinan alku. Pyydä sitten oppilaita jatkamaan tarinaa.
 6. Pyydä oppilaita kirjoittamaan jatkokertomusta. Sitä voi kirjoittaa aina kun on aikaa, esimerkiksi oppitunnin lopussa tai kotona.

Eläinsadut

Satujen avulla oppilaat oppivat tuntemaan suomalaisen ja kohdekulttuurin eroja ja yhtäläisyyksiä. Sadut ovat autenttista oppimateriaalia. Seuraavat tehtävät tutustuttavat oppilaat klassiseen eläinsatuun eli faabeliin. Satujen rakenne seuraa yleensä tiettyä kaavaa:

1. tilanne
2. henkilöhahmojen esittely
3. ongelma
4. ratkaisu
5. opetus

Esimerkki eläinsadusta: The Raven and the Jug
Once upon a time there was a thirsty raven who needed a drink. She searched and searched, but could not find water. Finally she came to rest on top of an old broken jug. The raven glanced down, and there, at the bottom of the jug, was some water. She was happy and leaned forward for a drink, but could not reach the water. After some time the raven came up with a plan. “If I fill up the jug with stones,” she said, “the water will rise to the top”. For an hour she busily placed stone after stone into the jug and the water rose steadily. At last the poor raven could have her drink.
Moral: If at first you don’t succeed, try again.

Vaiheet

 1. Ennen sadun käsittelyä kysy, ketkä oppilaista tuntevat tämän eläinsadun.
 2. Tarkista seuraavien sanojen ymmärtäminen: a raven, thirsty, a jug, to lean, to rise, rose, steadily.
 3. Lue satu ääneen. Pyydä sen jälkeen oppilaita lukemaan se parin kanssa.
 4. Pyydä oppilaita selvittämään tilanne, henkilöhahmot, ongelma, ratkaisu ja opetus.
 5. Pyydä sitten oppilaita kirjoittamaan lyhyt (eläin)satu parin kanssa.
 6. Pyydä heitä lukemaan kirjoittamansa satu jollekin toiselle parille.

Esimerkki ranskankielisestä sadusta:
Il était une fois, un petit garçon qui habitait avec sa grand-mère, dans un village au bord de la mer. Ils étaient très pauvres mais ils s’aimaient fort. Souvent, le garçon allait se baigner avec son copain, Rosso, un poison rouge, qui lui montrait beaucoup de choses dans la mer. Une fois le poisson l’a emmené dans une caverne (ou grotte) pas loin de la côte. Brusquement le garçon a vu une grande pierre rouge. Le garçon l’a prise et l’a apportée à sa grand-mère. Depuis ce jour-là, tous les deux sont riches et heureux.

Itsearviointikysymyksiä:

 1. Kuinka keksitte ideat tarinaanne?
 2. Kuinka kehittelitte sitä edelleen?
 3. Miten keksitte satuun sopivan lopun?
 4. Mitä vaikeuksia teillä oli kirjoittaessanne?
 5. Miten ratkaisitte ongelmanne?

Sadun ja sen tuottamiseen liittyvän reflektoinnin pitäisi syntyä yhden oppitunnin aikana. Tällaiset tehtävät edistävät luovuutta, vahvistavat yhdessä kirjoittamista ja  tutustuttavat oppilaat myös kirjallisuuteen. Lisäksi ne auttavat oppilaita tunnistamaan tietyn tekstilajin keskeiset piirteet.

Voit myös kirjoituttaa oppilailla 50 sanan minisatuja, jolloin sanamäärä rajoitetaan tarkasti 50 sanaan (otsikko mukaan luettuna). Katso esimerkkejä.

A Competition
The wind challenged the sun to a competition. The winner was the one who could get the little girl take off her cardigan first. The wind blew and blew. Nothing happened. Then it was the sun’s turn. It shone so brightly that the girl took off her cardigan.

Grodan i bäcken
Pojken kastade stenar mot grodan i bäcken. Plötsligt ropade grodan ’Sluta’. Du gör mig illa. Pojken bara skrattade. En jordbrukare såg det och började kasta stenar mot pojken. ’Sluta’, sade han. Varför skulle jag? frågade jordbrukaren. Du slutade inte fastän du visste att du gjorde grodan illa.

Teksti: Kaarina Mäkinen