Miten päästä kirjoittamisen alkuun?

Alla on neljä konkreettista esimerkkiä keinoista, joiden avulla kirjoittajan kirjoittamiskynnystä voi alentaa. Ne ovat fastwriting, mandala, kuvasarja ja kuutio.

Fastwriting

Tämä menetelmä perustuu nopeuteen ja mahdollisimman estottomaan kirjoittamiseen. Menetelmän avulla kirjoittaja kehittelee ideoitaan ja yhdistelee niitä kokonaisuudeksi. Menetelmä sopii käytettäväksi esimerkiksi ideariihen jälkeen. Koska nopeus on valttia, kirjoitusaikaa on syytä rajoittaa kymmeneen minuuttiin. Valitse aihe esimerkiksi oppikirjan tekstikappaleen aihepiiristä tai oppilaitten omasta kokemusmaailmasta.

Pyydä oppilaita seuraamaan näitä yksilöllisiä työskentelyohjeita:

 • Keskity ideoihin, älä kieleen, kielioppiin tai välimerkkeihin.
 • Kirjoita mahdollisimman nopeasti.
 • Älä keskeytä kirjoittamista.
 • Älä pysähdy korjaamaan virheitä.
 • Jos et muista jotain sanaa, kirjoita se suomeksi tai jollain muulla tuntemallasi kielellä.
 • Voit myös jättää tyhjän kohdan puuttuvan sanan tilalle tai kirjoittaa siihen ’jotain’.
 • Etsi lopuksi puuttuvat sanat tai ilmaisut sanakirjasta, oppikirjan sanalistasta tai muusta lähteestä.

Esimerkki:

Movie Down with love is great movie that consists ten different love stories. All the stories re some how involved with all the twenty characters and so that act in that movie. The characters arw different from each others. One of the best stories is where the prime minister of Britain falls in love with his assistant. His assistant is a countryside girl, she’s a little chubby but really sweet. Finally the both of them tell their love for each others and they live happily ever after. Another good story is the one where an American writer goes in the South of France to get new ideas for his book. His house maid is Spanish and they don’t have a common language but still they fall in love.

Mandala

Mandala on sanskriittia, ja se tarkoittaa keskusta. Piirrä ensin isokokoinen ympyrä ja jaa se kahteen yhtä suureen osaan. Piirrä yläosaan kuvia, jotka kertovat asioista, joista pidät (esimerkiksi kotiin, perheeseen, asumiseen, matkailuun, kouluun, harrastuksiin tai vapaa-aikaan liittyviä asioita). Piirrä alaosaan vuorostaan kuvia, jotka esittävät niitä asioita, joista et pidä. Kerää tarvittavaa sanastoa parisi kanssa. Kirjoita sitten kappaleen verran asioista, joista pidät ja toisen kappaleen verran asioista, joista et pidä. Näin saat tehtyä jo kaksi kappaletta kirjoitelmaasi.

Kuvasarja

Kuvasarjat tarjoavat mahdollisuuksia hyvin erilaisille ja mielenkiintoisille tulkinnoille. Kuvasarjojen avulla opettaja voi eriyttää kirjoittamisen opetustaan. Hitaammat kirjoittajat voivat tukeutua edessään oleviin kuviin. Nopeat kirjoittajat voivat puolestaan käyttää kuvia varsin joustavasti ja luovasti tuottaessaan tekstiä annettuun kuvasarjaan. Kirjoittamisessa korostuvat erityisesti verbien perustaivutus ja tietyn aikamuodon harjoittelu, substantiivien, adjektiivien, yleisimpien pronominien ja prepositioiden käyttö, keskeinen lauseoppi sekä sidosrakenteet.

      

Opettaja, etene näin: 

 • Jaa luokka 4–6 oppilaan ryhmiin.
 • Leikkaa jokaiselle pienryhmälle yksi kuva kuuden kuvan kuvasarjasta.
 • Pyydä pienryhmää keräämään kuvaan liittyvää sanastoa (sanakirjat  apuna) ja sitten laatimaan kuvaan liittyvä teksti.
 • Pyydä jokaisesta pienryhmästä yksi jäsen näyttämään ryhmän tekstittämä kuva muille.
 • Pyydä näitä kuuden pienryhmän edustajaa päättelemään kuvien oikea järjestys niin, että kuvat muodostavat yhtenäisen tarinan.
 • Pyydä sitten pienryhmän edustajia lukemaan ääneen teksti.
 • Jaa kuva-arkki kaikille.
 • Ennen kirjoittamista kertaa keskeisimpien sidesanojen käyttö.
 • Kertaa myös tarvittaessa menneen aikamuodon muodostus ja käyttö.
 • Pyydä oppilaita keksimään tarinalle sopiva alku (esimerkiksi Yesterday Mrs Smith and her son were watching TV. Suddenly they saw …)
 • Jokainen oppilas kirjoittaa kuvasarjan perusteella yhtenäisen tarinan.
 • Kiertele uokassa ja auta tarvittaessa.

HUOM. Taitavat piirtäjät voivat itse piirtää sarjakuvan, tekstittää sen ja lopuksi lukea tuotoksensa muille.

Itsearviointikysymyksiä, joita oppilaat voivat käyttää soveltaen myös muidenkin kirjoitustehtävien yhteydessä:

 1. Kuinka hyvin pääsit kirjoittamisen alkuun?
 2. Missä määrin yhteinen aloitusvaihe auttoi sinua pääsemään kirjoittamisen alkuun?
 3. Kuinka sujuva tuotoksestasi tuli?
 4. Miten sitä voisi parantaa seuraavalla kerralla?
 5. Kuinka hyvin mielestäsi hallitsit menneen ajan aikamuodot?
 6. Miltä tällainen kirjoitustehtävä tuntui?

Toveriarviointia:

 1. Oliko aloitus mukaansatempaava?
 2. Oliko kirjoitelmassa tarpeeksi asioita? Mitä puuttui?
 3. Käyttikö kirjoittaja menneen ajan aikamuotoja johdonmukaisesti?
 4. Entä kirjoitelman loppu? Oliko se sopiva?
 5. Miltä sinusta tuntui lukea tekstiä?

Kuutio

Kuutiopelin tavoitteena on eritellä ja selkiyttää kirjoittajan näkökulmaa. Oppilas kirjoittaa 3–5 minuuttia jokaisesta kuution sivusta. Tehtävä sopii käytettäväksi silloin, kun kirjoitetaan esineestä tai henkilöstä. Esineinä voivat olla esimerkiksi vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin liittyvät asiat, henkilöinä perheenjäsenet tai oppilaan lähiympäristöön olennaisesti kuuluvat tutut henkilöt. Näkökulma vaihtuu aina, kun kirjoitetaan uudesta sivusta. Apukysymykset kannattaa muotoilla uudelleen, kun kirjoitetaan henkilöstä.

Kuvaile! Minkä värinen tai muotoinen se on? Minkä kokoinen se on?
Vertaile! Minkä kanssa se on samanlainen? Mikä on erilainen kuin se?
Yhdistele! Mitä sinulle tulee siitä mieleen? Mistä se muistuttaa sinua?
Erittele! Mieti tai kuvittele, miten se on tehty.
Sovella! Kirjoita, mihin sitä voi käyttää. Kuka sitä voi käyttää?
Esitä väitteitä puolesta tai vastaan! Kannata tai vastusta sitä.

It is black. It is smaller than a car but bigger than a skateboard. It is an old invention. It is made of metal and rubber. Almost anybody can use it for moving fast. It is good for nature because it does not pollute.

Det är ganska litet men jag tycker om det. Jag har alla mina kläder och andra saker där. Där kan jag lyssnä på musik i ro eller prata med mina kamrater. Ingen kan störa mig när jag ligger på min mjuka säng och läser mina böcker. Det är mitt och det är mycket viktigt för mig att ha en sådan plats.     

HUOM. Edelliset tehtävät on kirjoitettu siten, että kirjoittaja ei  mainitse esinettä vaan parin tulee arvata, mistä on kyse.
HUOM. Tehtävää voi laajentaa pitemmäksi kirjoitelmaksi kuution pohjalta syventämällä joidenkin  kuution sivujen tarkastelua.

Teksti: Kaarina Mäkinen