Yleisönosastoon kirjoittaminen

Tämän tehtävän avulla oppilaat tutustuvat autenttiseen sanomalehti- tai aikakauslehtitekstiin. Työskennellessään parin kanssa he oppivat  käyttämään itsenäisesti autenttista oppimateriaalia sekä oppikirjan sanalistaa tai sanakirjaa tiedonhankintavälineinään. Aluksi oppilaat miettivät parin kanssa syitä siihen, miksi ihmiset kirjoittavat yleisönosastoon. Sen jälkeen he perehtyvät seuraaviin yleisönosastokirjoituksiin ja vastaavat alla oleviin kysymyksiin:

1. Mistä asiasta on kysymys?
2. Kuinka hyvin ymmärsit kirjoittajan viestin? 

Omien yleisönosastokirjoitusten laatiminen

  1. Oppilaat luonnostelevat oman yleisönosastokirjoituksensa parin kanssa.
  2. Parit arvioivat jonkun toisen parin laatiman kirjoitelman edellä esitettyjen kysymysten avulla.
  3. Sitten he korjaavat tuotoksensa ottaen huomioon (ainakin jossain määrin) saamansa palautteen.
  4. Valmiit tuotokset kiinnitetään luokkahuoneen seinälle, jossa kaikki voivat käydä niihin tutustumassa.

HUOM. Oppilaat voivat myös vastata johonkin yleisönosastossa olevaan kirjoitukseen.

Teksti: Kaarina Mäkinen