Oma kieli ja kulttuuri

Oman kielen ja kulttuurin merkitys

Oppilaan oma kieli ja kulttuuri vaikuttavat hänen vieraan kielen ja kulttuurin oppimiseensa. Oppilaan oma kokemusmaailma määrittää esimerkiksi sen, miten hän käsittää sanan 'omakotitalo' tai mitä käsite 'urheilu' pitää sisällään. Kielenopetus, joka korostaa kulttuurien välistä kohtaamista ja viestintää, rakentaa myös oppilaan omaa, kansallista identiteettiä, sillä erilaisuuden havaitseminen antaa näkökulmia myös omaan kulttuuriin ja auttaa näkemään oman kulttuurin vierain silmin. Käsite 'omakotitalo' on omassa kulttuurissa tietynlainen, ja toisessa kulttuurissa se nähdään kenties eri tavoin. Samalla oppilaan näkökulma laajenee.

Vahva oman kulttuurin tuntemus ja ymmärrys auttavat voittamaan mahdollisia pelkoja vieraita kulttuureja kohtaan. Yksi opetussuunnitelman arvopohjasta kumpuava perusopetuksen tehtävä on tukea oppilaan kulttuurisen identiteetin rakentumista ja edistää suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä. Oppilas ymmärtää oman kulttuurinsa ja kielensä arvon, mutta osaa myös arvostaa vierasta kieltä ja kulttuuria ja käsittää, että erot ovat vain kulttuurisidonnaisia. Erilainen käyttäytyminen ja erilaiset arvot eivät tee toista kulttuuria  paremmaksi tai huonommaksi vaan erilaisuus on rikkautta.

Teksti: Tuija Anttila