Opettajan muistilista kuunteluopetukseen

Ympäröi kaikenikäiset oppilaasi vieraalla kielellä. Käytä mahdollisimman paljon  opiskeltavaa kieltä aivan tavallisen luokkaviestinnän kielenä. Juttele oppilaille ja oppilaiden kanssa vieraalla kielellä. Herätä oppilaassa halu ottaa selvää!

Innosta myös oppilaat käyttämään luokkakielenä opiskeltavaa kieltä (muulloinkin kuin pari- ja ryhmätyötilanteissa). Kaikki vieraskielisen puheen kuunteleminen tukee auditiivisen prosessoinnin kehittymistä – myös toisten oppilaiden puutteellisenkin puheen kuunteleminen.

Käytä varsinaisessa kuunteluopetuksessa käytä vaihtelevasti erityyppisiä ja eritasoisia tehtäviä: rentoja yleiskuunteluita, erilaisia tehtäväkuunteluita, tarkkoja täsmäkuunteluita.

Luo kuunteluopetukseen rento ja vapautunut kuunteluilmapiiri, jossa harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, ei kuullun ymmärtämisen testaamista.

Keskustele oppilaiden kanssa vieraan kielen kuunteluprosessista: miksi se tuntuu erilaiselta kuin äidinkielisen puheen kuunteleminen. Pohtikaa, miten kuullun ymmärtämistä voi harjoitella koulussa ja koulun ulkopuolella. Keskustele oppilaiden kanssa myös erilaisten harjoitustyyppien tavoitteista ja merkityksestä.

Innosta oppilaat kuuntelemaan vierasta kieltä vapaa-ajalla. Oppimateriaalipaketeissa on toki monenlaista materiaalia kotonakin kuunneltavaksi, mutta anna oppilaille vihjeitä myös autenttisista kuuntelutilaisuuksista. Voit vaikkapa tutkia viikon tv-ohjelmat etukäteen ja antaa vihjeitä. Kerro myös, miten tietokoneen avulla voi kuunnella esimerkiksi eri maiden radioyhtiöiden lähetyksiä, vaikkapa uutisia. Nykypäivän arki on täynnä mahdollisuuksia kuunnella mielenkiintoisia asioita eri kielillä – kuunteleminen kannattaa aina!

Teksti: Marja-Kaisa Pihko