Ennakointi ja päättely

Ennakointi ja päättely ovat jo lukemisen alkuvaiheessa tärkeitä lukemisen strategioita, joita opettajan tulisi rohkaista ja harjoituttaa. Varsinkin alkuvaiheessa luettavaksi valittavien tekstien tulisi edustaa tarpeeksi tuttuja tekstilajeja. Tällaisia ovat esimerkiksi sadut ja erilaiset tarinat, jotka noudattavat tuttua kaavaa ja kaikki melko toistuvasti esiintyvät rutiininomaiset ohjeet tai viestit, joiden voi kuvitella kuuluvan oppilaan kokemuspiiriin. Oppilaita tulee myös rohkaista muuttamaan ennakointiaan, mikäli siihen on  syytä. Opettaja voi kehittää oppilaidensa ennakointi- ja päättelykykyä myös harjoitusten avulla. Oppilaita tulee myös opastaa ottamaan otsikko, väliotsikot ja mahdollinen kuvitus huomioon ymmärtämistä edistävinä tekijöinä.

Ennakointi- ja päättelykykyä kehittäviä harjoituksia

1. Luettavan tekstin sisältöä voidaan ennustaa esimerkiksi

  • otsikon tai väliotsikkojen perusteella
  • jostain tekstin lauseesta tai repliikistä
  • kuvituksen perusteella
  • sanaston avulla
  • harjoitusosan tehtävien avulla.

On tärkeää, etteivät oppilaat ole aikaisemmin tutustuneet tekstiin. Kaikki vastaukset ovat tässä vaiheessa ”oikeita”. Opettaja voi esittää esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä (kohdekielellä):

  • Mitä luulet tekstin käsittelevän (otsikon, sanaston yms. perusteella)?
  • Minkälaista sanastoa oletat tekstissä esiintyvän?
  • Mikä mahtaa olla tapahtumapaikka?
  • Arvaa mitä sisältökysymyksiin voisi vastata?
  • Kuka saattaa esittää tällaisen repliikin?

2. Sisällön ennustamisharjoitukseksi sopii mikä tahansa juonitarina. Teksti jaetaan lyhyiksi jaksoiksi ja pyydetään oppilaita ennustamaan mitä tarinassa seuraavaksi tapahtuu. Edetään jaksoittain.

3. Yleistä päättelykykyä kehittävä harjoitus myös auttaa oppilasta kiinnittämään huomiota vain keskeisiin sanoihin. Kysymykset ohjaavat oikeaan suuntaan.

Rambling noises came from the ground. Buildings began to shake and fall throughout the city.
What was happening? What made you think so?

 

Teksti: Leena Vaurio