Eroon haitallisista lukutottumuksista

Kirjain kirjaimelta tai sana sanalta eteneminen on tyypillistä aivan aloittelevalle lukijalle. Tällainen lukutapa rasittaa lyhytkestoista muistia kohtuuttomasti eikä voimavaroja riitä sisällön ymmärtämiseen. Tästä lukutavasta tulisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päästä eroon. Sanasta sanaan kääntäminen vahvistaa tällaista haitallista lukutapaa. Jos halutaan varmistaa, että oppilas on varmasti ymmärtänyt lukemansa, häntä voi pyytää kertomaan äidinkielellä omin sanoin lukukappaleen sisällön tai tekemään muistiinpanoja, miellekartan tai vuokaavion keskeisimmästä sisällöstä.

Haitallisia lukutottumuksia opitaan myös, jos tehtävät ohjaavat keskittymään epäolennaisiin yksityiskohtiin tai jos vastauksen tehtävän kysymykseen löytää kopioimalla osan tekstiä.  Myös jatkuva turvautuminen sanakirjaan saattaa estää päättelevän lukutavan kehittymistä. Sen sijaan sanakirjan järkevää ja tehokasta käyttöä on syytä opettaa jo aivan kielen oppimisen alkuvaiheessa.

Lukeminen kannattaa aina

Jokainen kohtaaminen kirjoitetun kielen kanssa jättää jonkinlaisen jäljen aivoihin – niinpä aivan pienestäkin lukutehtävästä on hyötyä. Varsinkin alkuvaiheessa tekstien tulisi olla sekä sisällöltään tuttuja että sanastollisesti helppoja. Luetaan esimerkiksi sama tuttu mainos vieraalla kielellä, kotoinen resepti vieraskielisenä, oman koulun vieraskielinen esittely, kansainvälisen uutistoimiston välittämä ajankohtainen uutinen äidinkielisenä ja vieraskielisenä versiona tai tutun kirjan alkuperäisversiota – keinot ovat lukemattomat. Vähäinenkin lukeminen kannattaa aina, koska lukemaan oppii vain lukemalla.

Teksti: Leena Vaurio