Harjoituksia sanojen havaitsemisen automatisoimiseksi

Perussanastoa tulisi harjoituttaa automaattisesti havaittavaksi ja ymmärrettäväksi. Tällöin ne  eivät rasita työmuistia, vaan huomio voidaan kiinnittää uusien sanojen ja tekstin hahmottamiseen ja ymmärtämiseen. Nopeaa havaitsemista harjoittamiseen sopivat esimerkiksi

1. Pikalukuharjoitukset. Näitä löytyy pikalukuoppaista. Niitä on helppo tehdä  myös itse. Esimerkit englannista:

a) alleviivaa listasta sana, joka on samanlainen kuin ensimmäinen. Toimi  niin nopeasti kuin osaat.

cat   cab   told  bold
cut   told 
cap  hold
cat   bolt

b) alleviivaa se sana, joka poikkeaa ensimmmäisen ilmaisun sanasta. Toimi niin nopeasti kuin osaat.

cat nap       cat nap
well paid     well said
old looking  cold looking 
one way      one day
happy few   happy few
self caught   self taught
Can you heat the tin?  Can you hit the tin?

c) Joissakin lauseissa on virhe. Alleviivaa virheellinen sana. Toimi niin nopeasti kuin osaat.

Poor countries often lack badly-trained teachers.
If you want to mend this dress you’ll need some soap and a needle.

2. Sanaston kierrättäminen . Opettaja (ja oppilaat) Käyttävät tätä keskeistä sanastoa mahdollisimman usein harjoituksissa, esimerkeissä, leikeissä, sanakokeissa, tehtävänannoissa, tarinoissa, jotka toiset oppilaat lukevat yms.

Esimerkki: Opettaja pyytää oppilaita lukemaan tutun tarinan. Alleviivataan muutama keskeinen sana. Jokainen oppilas muuttaa ne mieleisekseen, kuitenkin niin, että tarina pysyy järkevänä. Lukevat toistensa tarinoita.  Näin perussanasto kertautuu.

3. Omat sanat- harjoitukset. Esimerkki englannista. Näitä voi keksiä runsaasti lisää, vaihtaa persoonaa, vaikeuttaa. Valmiiksi annetut sanat ovat niitä, joita opettaja haluaa harjoituttaa automaattisesti havaittaviksi ja ymmärrettäviksi.

Täydennä.

I can ________and ___________
I like to ________
My favourite food is___________

Teksti: Leena Vaurio