Mitä kysytään, siihen vastataan

Tehtävät ohjaavat oppimista. Jos lukemistehtävä edellyttää vain pääajatuksen ymmärtämistä, oppilas keskittyy sen löytämiseen, jos taas jonkin yksityiskohdan löytämistä, voimavarat käytetään siihen. Molempia taitoja tarvitaan ja niitä voidaan harjoittelemalla kehittää. Molemman tyyppisissä harjoituksissa on keskeisenä ajatus, että lukija kiinnittää huomiota vain tehtävän suorittamiseen tarvittaviin tekstin piirteisiin ja oppii jättämään muun tekstin vähemmälle huomiolle. Kaikki tieto ei ole samanarvoista, emmekä me lue kaikkia tekstejä samalla tavalla. lltapäivälehden ja tietokoneen käyttöohjeen lukeminen ovat hyvin erilaisia tapahtumia.

Opettajan olisi hyvä tarjota erilaisia lukutapoja vaativia tekstejä oppilaille luettavaksi ja laatia  juuri kuhunkin tekstilajiin sopivia, mielellään tosielämästä otettuja tehtäviä. Oppilaat voidaan opettaa myös itse laatimaan erityyppisiä kysymyksiä ja tehtäviä lukuteksteihin.

Teksti: Leena Vaurio