Itse- ja toveriarviointi

Itsearviointi

Oppimispäiväkirja on yläluokille sopiva tapa harjoittaa itsearviointia. Sitä kannattaa yleensä pitää äidinkielellä: oppilaat kirjaavat lyhyesti, mitä asioita he ovat tehneet/opiskelleet kyseisellä tunnilla/viikolla. Alaluokilla voi kokeilla tunnin lopussa suullista yhteenvetoa tunnin asioista pyytämällä yhtä oppilasta kertomaan, mitä tunnilla oli opiskeltiin tai harjoiteltiin.

Yksittäisen työn arviointi: Oppilas kirjoittaa kotitehtävänä olleen oman tuotoksen (kielisalkkutyö?) kääntöpuolelle tai erilliselle paperille äidinkielellä pohdintoja seuraavista asioista: Miltä tuntui tehdä tätä työtä? Mikä onnistui hyvin? Mikä oli hankalaa? Mitä opin (saksan) kielestä tätä työtä tehdessäni?

Tällaiseen itsearviointiin on helppo liittää myös toveriarviointi ja opettajan kommentti.

Lyhyitä itsearviointeja voi tehdä myös kielten kokeiden yhteydessä. Oppilaita pyydetään arvioimaan tuntityöskentelyään (opettajalle voi varata mahdollisuuden omaan kommenttiin); he voivat arvioida kokeen vaikeustasoa ja mainita, mikä oli mieluisin ja mikä hankalin tehtävä, sekä kertoa, miten valmistautuivat kokeeseen.

Lukukauden tai kurssin lopussa oppilaat voivat kirjata, minkä asioiden opiskelu on ollut mieluisinta ja minkä vaikeinta, ja esittää opettajalle toivomuksia seuraavaa jaksoa varten.

Toveriarviointi

Ensimmäinen askel toveriarviointiin on harjoitella luokkatoverin työskentelyn tarkkailua. Tähän sopii Salainen agentti -tehtävä, jota on käytetty menestyksellisesti sekä alaluokilla että 7.-luokkalaisilla. Tehtävän seurauksena yleensä myös oppilaiden tuntiaktiivisuus paranee. Jokainen oppilas saa tehtäväkseen tarkkailla yhtä luokkatoveriaan tuntijakson aikana: Tukkimiehen kirjanpidolla merkitään, montako kertaa tarkkailtava a) viittasi ja  b) vastasi tunnin aikana sekä c) montako kertaa opettaja joutui huomauttamaan hänelle asiattomasta käyttäytymisestä. Oppilaille jaetaan laput, joissa lukee tarkkailijan ja tarkkailtavan nimet sekä kutakin tarkkailukertaa varten päivämäärä. Aktiviteettia voi toistaa parilla peräkkäisellä tunnilla ja sitten parin viikon välein.

Lukukauden tai kurssin vaihtuessa oppilaspari tai –ryhmä voi antaa jäsenilleen palautetta työskentelystä: Olet osallistunut tuntityöskentelyyn …/ Osaat (saksaa) … Vahvuutesi on …/ Sinun kannattaisi harjoitella …/ Minusta on mukavaa, kun sinä …/

Parin työn arviointi: Oppilas antaa kirjoitelmansa (esim. kielisalkkutyö) parilleen, joka lukee sen ja kirjoittaa lyhyesti suomeksi esim. työn kääntöpuolelle, mitkä asiat hänestä olivat työssä hyviä ja mitä siinä mahdollisesti voisi parantaa.

Teksti: Ursula Viita-Leskelä