Mallintaminen

Opettaja simuloi toimintaa askel askeleelta puhuen ääneen siitä, mitä kulloinkin tekee.  Mallintaminen soveltuu erityisen hyvin alaluokille ensimmäisen vieraan kielen opiskelun aloittamiseen, mutta siitä on ollut hyötyä myös oppimisvaikeuksista kärsivien vanhempien oppilaiden kanssa esimerkiksi tukiopetuksessa.

Esimerkkejä

Läksyjen tekeminen:
Opettaja mallintaa läksynlukutilannetta esittäen itse oppilasta ja ”ajattelee” ääneen: Mitähän meillä oli englannista läksynä? Täytyypä katsoa läksysivulta/monisteesta… Lue teksti  sejase … Mitäs pitikään ensin tehdä, ai niin, ottaa sanasto esiin ja katsoa ymmärränkö mitä tässä kerrotaan … Sitten opettelen sanat – ensin englannista suomeksi … Muistankohan minä nyt mitä nämä suomalaiset sanat ovat englanniksi … Tuota en muistakaan laitan siihen merkin ja luen uudestaan… Sitten piti lukea teksti kolme kertaa ääneen … Mitähän harjoituskirjan tehtäviä meillä oli …

Uudenlainen tehtävätyyppi: 
Tehtävän ensimmäinen kohta käydään läpi tunnin lopussa askel askeleelta ja kirjoitetaan vastaus näkyviin. Oppilaat tekevät kotona loput.

Mikäli joku oppilas ei ole osannut tehdä kotitehtävää, opettaja aloittaa sen läpikäynnin läksyä tarkastettaessa  mallintamalla tehtävän tekemisen eri vaiheet: Mitä tässä pitikään tehdä (lukee tehtävänannon). Aha. Kysymyksiä annetuilla kysymyssanoilla. Mitähän nämä kysymyssanat tarkoittivatkaan? Täytyy katsoa kieliopista/sanastosta … Mikä voisi sopia tähän lauseeseen? Tuossa näkyy, mitä pitäisi tulla vastaukseksi … Silloin puuttuva kysymyssana varmaan on …

Teksti: Ursula Viita-Leskelä