Opettajan muistilista

  • Esitä strategiat mielekkäässä oppimiskontekstissa  selkeästi ja ymmärrettävästi.
  • Ota huomioon siirtovaikutus (äidinkieli - vieras kieli, A-kieli – muut kielet).
  • Selvitä oppilaille tehtävän tarkoitus.
  • Anna vihjeitä, käytä selkeitä tehtävänantoja.
  • Jaa oppilaiden kanssa kokemuksia kielestä ja kielen oppimisesta.
  • Keskustele luokassa eri oppimisstrategioista ja -aktiviteeteista.
  • Luo oppimisympäristö, jossa on turvallista keskustella oppimisesta, harjoitella riskinottoa ja tehdä virheitä. 
  • Anna oppilaalle välitöntä ja rakentavaa palautetta, kieleen liittyvien suoritusten lisäksi myös muista asioista (esim. ajoissa saapuminen tunnille, tuntiaktiivisuus, unohtelun vähentyminen, tunnilla esitetty hyvä kommentti jne.).
Teksti: Ursula Viita-Leskelä