Sosiaaliset taidot ja niiden harjoittelu

Kielitunnillakin harjoitellaan työskentelemään yhdessä oppilastoverien kanssa (parityö, ryhmätyö, yhteistoiminnallisuus). Ensimmäinen askel ryhmätöiden tekemiseen 3. luokalla voi olla kielipelin pelaaminen: samalla opitaan odottamaan omaa vuoroa ja noudattamaan tiettyjä sääntöjä. Vähitellen voidaan edetä oppilastoverin auttamiseen ja ohjaamiseen esimerkiksi keksimällä yhdessä lauseita ja korjaamalla yhdessä opettajan tuotoksiin merkitsemät virheelliset kohdat. Virheiden etsimistä ja korjaamista voi harjoitella tutkimalla parin kanssa tai ryhmissä opettajan antamia, oppilaiden tuotoksista peräisin olevia (nimettömiä) lauseita, joissa kaikissa on jokin virhe.

Avun tai selityksen pyytämistä vieraalla kielellä voi harjoitella antamalla oppilaille siihen tarvittavat  sanonnat, esimerkiksi Anteeksi kuinka?/ Nyt en ymmärrä/ymmärtänyt / Voisitko/ voisitteko toistaa/puhua hitaammin …  ja opettamalla heitä tekemään selventäviä lisäkysymyksiä.

Lisäkysymysten tekemisen harjoittelu simulaationa

Oppilaat saavat monisteen, jossa on epäselviä kohtia ja täydennettäviä kysymyksiä kohdekielellä, esim.

1. Minun ystäväni nimi on ___________.
    Anteeksi kuinka? ______ hänen nimensä on?
2. Hän on ______ vuotta vanha.
    Anteeksi kuinka? ____________ vanha hän on?    ja niin edelleen.

Kun oppilaat ovat täydentäneet sopivan kysymyssanan, opettaja kertoo ”ystävästään” mutisten osan lauseesta  ja selventää puhettaan vasta oppilaan  pyynnöstä.

Jatkosovellus pariharjoitteluna:  toinen oppilas lukee oppikirjan jotain tekstiä ääneen mutisten osan sanoista epäselvästi, ja parin tehtävänä on reagoida pyytämällä apua tai toistoa.

Teksti: Ursula Viita-Leskelä