OPS 2016 toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten tukimateriaalit

Toinen kotimainen ja vieraat kielet -kuvituskuvaOpetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Käyttöönotto on määritelty perusteiden määräyskirjeessä.

Tukimateriaalit on jaettu oppiainerakenteen otsikoiden mukaisesti.

Kehittyvän kielitaidon asteikot

Kehittyvä kielitaito eri kielissä ja oppimäärissä (pdf)

Kehittyvän kielitaidon asteikko – toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet (pdf)

OPS 2016 -logo