Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 3–6 ja 7–9

Yksilöllisen etenemisen tukeminen

Oppilaille voi antaa tukiopetusta etukäteen ennen uuden teeman aloittamista tai heille voidaan antaa tehtäviä, jotka oppilas voi tehdä omalla tasollaan, esim.

  • avoimet suulliset ja kirjalliset tehtävät (-> Kielisalkku)
  • roolitetut ryhmätyöt (tiedonhakija, ajanpitäjä, jne.)

Voi myös antaa tehtäviä, jotka oppilas voi tehdä omassa tahdissaan, esim.

  • urakkaviikko erilaisin tavoittein
  • kiinnostavia lisätehtäviä nopeille

OPS 2016 -logo