Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 3–6 ja 7–9

Kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku on oppilaille ja heidän opettajilleen kehitetty työväline, jonka avulla kielenkäyttäjä voi kehittää ja arvioida vieraiden kielten opiskelutaitojaan ja monikielistä kompetenssiaan. Oppilas rakentaa kielten oppimisen kertomustaan sekä pohtii kokemuksiaan ja opiskelu- ja kulttuuritaitojaan. Hän arvioi viestinnällisten taitojensa edistymistä itsearviointilistojen avulla sekä reflektoi, säilyttää ja raportoi salkkutöitään työkansiossa. Oppilas arvioi kielitaitojensa kehittymistä ja kielitaitojensa tasoa kielipassissaan. Kielisalkun avulla oppilas oppii kehittämään ja arvioimaan kielitaitojaan omatoimisesti. kielisalkku.edu.fi

Katso myös: Kehittyvä kielitaito eri kielissä ja oppimäärissä (pdf)

Katso myös: Kehittyvän kielitaidon asteikko, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet (pdf)

OPS2016 -logo