Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3–6 ja 7–9

Kielten ja muiden oppiaineiden integraatio

Kieltenopetusta voidaan integroida muihin oppiaineisiin eri tavoin. Voidaan järjestää eheyttävää, oppiainerajat ylittävää opetusta esimerkiksi rinnastamalla, jaksottamalla, teemapäivinä tai monialaisina oppimiskokonaisuuksina (ks. luku 4.4). Kielistä ja muista oppiaineista voidaan rakentaa valinnaisina opintoina tarjottavia oppiainekokonaisuuksia (ks. luku 12.2.). Kieliä ja muita oppiaineita integroidaan myös kaksikielisessä opetuksessa (ks. luku 10).

Kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku on oppilaille ja heidän opettajilleen kehitetty työväline, jonka avulla kielenkäyttäjä voi kehittää ja arvioida vieraiden kielten opiskelutaitojaan ja monikielistä kompetenssiaan. Oppilas rakentaa kielten oppimisen kertomustaan sekä pohtii kokemuksiaan ja opiskelu- ja kulttuuritaitojaan. Hän arvioi viestinnällisten taitojensa edistymistä itsearviointilistojen avulla sekä reflektoi, säilyttää ja raportoi salkkutöitään työkansiossa. Oppilas arvioi kielitaitojensa kehittymistä ja kielitaitojensa tasoa kielipassissaan. Kielisalkun avulla oppilas oppii kehittämään ja arvioimaan kielitaitojaan omatoimisesti. Kielisalkku.edu.fi

Kotikansainvälisyys

Kotikansainvälisyydellä tarkoitetaan kotimaassa tapahtuvaa koulujen kansainvälistymistä. Se voi tarkoittaa mm. sellaisia kansainvälisiä oppimisympäristöjä ja oppimisen sisältöjä, joissa voidaan hyödyntää oman koulun tiloja ja lähiympäristöjä, esimerkiksi syventymistä oman koulun ja seudun kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, osallistumalla kansainväliseen toimintaan verkon välityksellä tai tutustumista lähialueen koulujen ja yritysten kansainvälisyyteen. Kotikansainvälisyydellä ymmärretään myös kotimaisten kieliryhmien välistä yhteistyötä. Hyvä työväline kotikansainvälisyyteen on eTwinning, joka on verkossa tapahtuvaa kansainvälisyyttä koulujen kesken: asiat liikkuvat, ihmiset eivät.

OPS2016-logo