Erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin sopivat viestinnän keinot

Vuorovaikutus voi olla puhuttua tai kirjoitettua ja vuorovaikutustilanteet vaihtelevat epämuodollisesta jutustelusta tai chattailusta muodollisempiin puheisiin ja kirjeisiin. Perusopetuksessa korostuvat epämuodolliset kielenkäyttötilanteet. Kielenopetuksen tulee antaa oppilaalle välineitä näissä tilanteissa toimimiselle ja siksi opetuksessa harjoitellaan tietoisesti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin sopivia viestinnän keinoja.

Esimerkkejä viestinnän keinoista vuorovaikutustilanteissa

Kun oppilaiden kanssa opiskellaan eri kielenkäyttötilanteissa toimimista, on hyvä muistaa seuraavat näkökulmat:

1. Vuorovaikutuksessa on vähintään kaksi osapuolta

 • keskustelukumppanin huomioonottaminen
  • kohteliaisuus (esim. nimien käyttö, kohteliaisuus sanojen käyttö)
  • aktiivinen kuunteleminen (esim. katsekontakti, nyökyttely, lyhyet verbaaliset reaktiot ja kommentit)
 • puheenvuoron antaminen ja ottaminen (esim. Vad tycker du, Erik?, Genau, aber…)
 • avun pyytäminen puhekumppanilta suoraan (esim. How would you say…? Vad heter det här? Wie sagst du…?) tai epäsuoraan (esim. hämmentynyt ilme, katsekontakti)

2. Vuorovaikutus ei ole vain sanoja ja lauseita

 • eleiden ja ilmeiden hyödyntäminen (esim. kulttuurisidonnaiset käsimerkit)
 • ympäristön hyödyntäminen (esim. osoittamalla tarkoitettua asiaa/esinettä)
 • epäröinnin äänellinen ilmaiseminen (esim. errr, you know, jag menar… )

3. Viestin välittyminen on tarkkuutta ja oikeakielisyyttä tärkeämpää

 • asian ilmaiseminen toisin sanoin (esim. täti -> äidin sisko)
 • yleiskäsitteiden käyttö (esim. ruusu -> punainen kukka)
 • esineen kuvaaminen sen käytön kautta (esim.
 • selvennyksen pyytäminen ja antaminen (esim. Förlåt, men kan du…, it’s like…)
 • eleiden ja ilmeiden hyödyntäminen
 • kaikkien osattujen kielien hyödyntäminen (esim. Ich brauche einen hårtork, )
 • sanatarkat käännökset (esim. aikataulu -> tidtavla)

Erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin sopivia viestinnän keinoja voi harjoitella monin tavoin:

 • sanaselityspelit (esim. alias)
 • roolileikit (esim. turistina tietä kysymässä)
 • sanaselitys roolileikkinä (esim. ostamassa asiaa/esinettä, jolle ei tiedä oikeaa sanaa)
 • aktiivinen kuunteleminen (esim. toinen kertoo tarinaa tai lukee tekstiä, toinen kuuntelee ja reagoi asianmukaisesti)

Lehtori Olli-Pekka Salo
Jyväskylän normaalikoulu

OPS2016-logo