Kielten tavoitteiden työstämisestä opetussuunnitelmaan esimerkkivideoita

Turun opettajankoulutuslaitoksen kielten opiskelijat ovat tehneet videoita tueksi kielten OPS2016-opetussuunnitelmien laadintaan. Videoita on kaikkiaan 9 kappaletta, joista yksi on johdantovideo. Kukin video käsittelee esimerkinomaisesti eri tavoitetta jonkun kielen tai vuosiluokkakokonaisuuden näkökulmasta.

OPS2016: B2-kieli, T1 (pdf)

OPS2016: B2-kieli, T7 (pdf)

OPS2016: A2-ranska luokilla 4–6, T1 (pdf)

OPS2016: A1-englanti luokilla 7–9, T7 (pdf)

OPS2016: A-ruotsi luokilla 6–9, T1 (pdf)

OPS2016: B2-espanja, T3 (pdf)

OPS2016: B1-ruotsi luokilla 6–9, T3 (pdf)

OPS2016: A2-ruotsi luokilla 4-6, T7 (pdf)

OPS 2016