Esimerkkejä aiheista eri kielissä

Salkkutöiden aiheet löytyvät opetussuunnitelmasta, ja salkkutöitä voidaan tehdä jo perusasteen alaluokilla. Salkkua voi käyttää yhtä hyvin sekä pakollisissa että vapaaehtoisissa ja valinnaisissa kielissä.

Perusasteen alemmilla vuosiluokilla salkkutyöskentely voidaan aloittaa heti ensimmäisen lukuvuoden aikana, jolloin työt ovat kuvasanakirjan tyyppisiä.  Varhaisimmat salkkutyöt voisivat olla nimeltään vaikkapa Me and my family tai Jag och min familj tai Moi et ma famille tai Ich und meine Familie. Muita oppilaan elämään läheisesti kuuluvia aiheita ovat oma koulu, oma kotipaikkakunta, lemmikkieläimet, vuodenajat, ruoka jne. Kun oppilas opiskelee suomea toisena kielenä, kielisalkku on erinomainen lisä työskentelyyn ja arviointiin. Salkkutöiden vaativuus etenee samaa tahtia opetussuunnitelman tavoitteiden kanssa. Kuitenkin aiheiden tulee olla sellaisia, että oppilaalla on henkilökohtainen tuntuma käsiteltäviin asioihin.

Käytössä olevan oppikirjan harjoituskirjasta löytyy oivallisia salkkutöiden aiheita. Jotta salkkutyöskentelylle jäisi riittävästi aikaa, on ehkä osa rutiinitehtävistä jätettävä vähemmälle ja annettava vastuuta oppilaille tehtävien tarkistuksessa omin päin. Hyviä aiheita ovat myös opettajan itse keksimät, jo vuosikausia käytössä olleet ”projektityön” aiheet: nyt ne vain ovat salkkutöiden nimellä.

Kirjoittamiseen ja puhumiseen liittyvät salkkutyöt ovat helppoja lisätä kielisalkkuun. Kuullun ja luetun ymmärtämistehtävät vaativat kekseliäisyyttä opettajaltakin. Näissä olisi hyvä liittää mukaan luettu teksti tai sitten käsikirjoitus kuullusta tekstistä ja esimerkiksi niihin liittyvät kysymykset ja oppilaan vastaukset sekä oppilaan oma arvio suorituksesta ja reflektointia tehtäviin liittyen. Lisäksi olisi hyvä mainita tekstien vaativuustaso taitotasokuvausten avulla, mikäli mahdollista.

Teksti: Virpi Sivonen-Sankala