Esimerkkejä opetussuunnitelmista

Kurssin tai jakson alussa keskustellaan oppilaiden kanssa kurssiin liittyvistä asioista: esitellään kurssin aihepiirit, opiskeltavat rakenneasiat ja viestintätehtävät, mahdolliset painotukset ja salkkutyöehdotukset sekä keskustellaan arviointimenetelmistä, sovitaan koepäivät jne. Oppilaat on hyvä saada pohtimaan omaa lähtötilannettaan ja tulevan jakson opiskelutavoitteitaan.  Samalla korostetaan oppilaan vastuuta opiskelustaan. Silloin tällöin voidaan keskustella myös yleisesti kieltenopiskelun tärkeydestä sekä oppilaiden mahdollisista oppimisvaikeuksista.

Alla olevat esimerkit ovat perusasteen 9. luokan englannin 7. kurssista ja 5. luokan vapaaehtoisen ranskan yhdestä opiskelujaksosta. Suunnitelmassa ei näy jakoa oppitunteihin, vaan ainoastaan opiskelujaksoihin. Suunnitelmassa mainittuihin töihin liittyy opettajan arvioinnin lisäksi sekä itse- että toveriarviointia.  

9. luokka A-Englanti kurssi 7

Jakso  

Aihe, rakenteet ja viestintätehtävät 

Painotukset

Suunnittelu
Ympäristösanaston opiskelua
Tekstit 12, 13, 15 ja 16
Paljoussanat
S a l k k u t y ö  ympäristöaiheesta  

Sanasto ja kielioppi
Ympäristötietoisuus
Kuuntelu
Kirjoittaminen

II 

Eläinten oikeudet
Pienimuotoisia väittelyharjoituksia
Suullinen  s a l k k u t y ö
Uhanalaiset eläimet
Tekstit 14 ja 17 ja autenttisia lisätekstejä
Koe 1   

Puhuminen
Luetun ymmärtäminen

III 

Kotona ja muualla
Kehonviestintää
Muita kulttuureja
Tekstit 18, 19, 20, 21
Infinitiivi ja –ing-muoto 

Kulttuuri
Viestintä
Lukemisstrategiat
Kielioppi

IV

Ruokakulttuuria
Tekstit 22, 23
Kuuntelukoe
Koe 2
S a l k k u t ö i d e n esittelyä ja arviointia
Reflektointia kurssista  

Puhuminen
Kuuntelu
Itsearviointia ja toveriarviointia
Palaute opettajalle


Kirjalliset työt voidaan tehdä esimerkiksi isoon vihkoon, johon kerätään töitä jopa useamman vuoden ajan – tällöin oppilas voi seurata edistymistään. Tai sitten työt tehdään erilliselle paperille, jotka säilytetään tietyssä paikassa koulussa. Itsearviointi ja toveriarviointi liitetään töiden yhteyteen, ja niissä voi käyttää joko valmiita arviointilomakkeita tai sitten opettaja voi antaa omia kriteereitään arvioinnin pohjaksi ja tueksi.

Suullisista töistä voidaan tehdä joko äänikasetti tai video, tai sitten suulliset tuotokset tehdään ryhmissä, eikä niitä tallenneta. Jokainen oppilas saa palautetta muilta ryhmäläisiltä. Palautteet ja arvioinnit sisällytetään oppilaan kielisalkkuun. Arvioinnissa käytetään mielellään sanallista arviointia, mutta toki niistä koulunumeronkin voi antaa. Arviointikriteerit on syytä muistuttaa mieleen ennen puhumistilannetta. 
 
5. luokka vapaaehtoinen A-ranska

Jakso

Aihe, rakenteet ja viestintätehtävät 

Painotukset

Harrastukset
Ääntämisharjoituksia
Lukemisharjoituksia
Uusi teksti 
Mitä minä harrastan?
Omista harrastuksista kertominen
Mitä meidän luokka harrastaa?
Kysymyksiä ja vastauksia
Kouluaineet, lukujärjestys 

Sanaston oppiminen
Ääntämisen vahvistaminen
Harrastusten tunnistaminen ja omista harrastuksista kertominen ranskaksi
Pienimuotoisia dialogeja


 

II 

Säännölliset verbit
• er-verbien taivutus
• kaikki persoonat
Sanastoleikkejä
S a l k k u t y ö  harrastuksista
F-koe  

Verbin taivutukseen perehtyminen
Sanaston aktivointi
Pienimuotoinen kirjallinen työ kuvia ja apuvälineitä käyttäen

 

Teksti: Virpi Sivonen-Sankala