Esimerkki sovelluksesta

Kielisalkun käyttö vaatii tarkkaa suunnittelua, muutoin aika kuluu rutiineihin, eikä tarvittavaa aikaa koskaan tunnu löytyvän. Opettajan on syytä varata salkkutyöskentelyyn riittävästi aikaa – kuitenkin niin, että kurssin muutkin tavoitteet ehditään toteuttaa. Oppilaat voisivat tehdä esimerkiksi 1–2 salkkutyötä lukukaudessa tai sitten useampia pieniä salkkutöitä.

Salkkutöiden aiheet valitaan kurssin aihepiireistä ja teemoista. Esimerkiksi oman itsensä ja perheensä esittely, lemmikkieläimet, harrastukset, musiikki, urheilu, luonnonsuojelu, eläinten oikeudet, opiskelu, työpaikan hakeminen, lisäksi kielikohtaisia kulttuuriin ja maantuntemukseen liittyviä aiheita jne.

Kurssin tai opiskelujakson alussa oppilaat osallistuvat suunnittelutyöhön ja ideoivat samalla, millaisia töitä he voisivat tehdä. Töiden joukossa voi olla sekä suullisia että kirjallisia töitä. Oppilaille on hyvä kertoa etukäteen, mitä tasovaatimuksia salkkutöillä on. Toteutustapa on kuitenkin vapaa ja oppilaiden itsensä päätettävä asia. Apuvälineitä, esimerkiksi oppikirjan sanastoja tai sanakirjaa, voi käyttää, kunhan kertoo itsearvioinnissa minkä verran ja mitä apuvälineitä on käyttänyt. Oppilaita on syytä varoittaa plagioinnista. Samalla keskustellaan myös suorituskriteereistä ja arviointitavoista.

Suunnittelussa tulee muistaa opiskelun prosessimainen rakenne, progressio. Töiden tasovaatimukset lisääntyvät siten kurssilta tai vuosiluokalta toiselle siirryttäessä. Opettajan tulee myös ottaa huomioon oppimaan oppimisen periaatteet, ja kuhunkin kurssiin on sisällytettävä näitä elementtejä opetussuunnitelman painotusten mukaisesti.

Teksti: Virpi Sivonen-Sankala