Reflektointiehdotuksia

Reflektoinnin tarkoituksena on saada oppilas pohtimaan oppimistaan ja työskentelyään syvällisemmin. Oppilaat oppivat tunnistamaan paitsi omat vahvuutensa, myös omat oppimisvaikeutensa. Parempi itsetuntemus auttaa vastuunoton kehittämisessä. Reflektoinnit olisi hyvä kirjata esimerkiksi johonkin erilliseen reflektointivihkoon tai -päiväkirjaan. Oppilas voi pitää pohdiskelunsa omana tietonaan tai antaa opettajan lukea niitä. Yleensä oppilaat eivät pimitä pohdintojaan opettajalta, jolloin opettaja saa arvokasta tietoa oppilaan kokemuksista ja edistymisestä ja saa myös itselleen palautetta opetuksestaan.

Melkein mikä tahansa alue kielen tunnilla olisi reflektoinnin arvoista, mutta koska aika on rajallinen, kannattaa reflektointia käyttää harkiten – sitä paitsi oppilaat helposti kyllästyvät tällaisiin pohdiskeluihin ja innostus saattaa lopahtaa. Tärkeää olisi pohtia oppijan roolia ja vastuuta, sosiaalisuutta ja ryhmässä toimimista, työtapojen sopivuutta omaan persoonaan, itsearviointia ja toveriarviointia, tavoitteita omassa opiskelussa ja elämässä. Oppilaan on hyvä peilata omia taitojaan ja taipumuksiaan niihin tavoitteisiin, joita opetussuunnitelmassa on.

Myös opettajan tulee reflektoida työtänsä. Miten onnistuin juuri tämän salkkutyön kanssa? Sainko oppilaat tekemään parhaansa? Annoinko riittävän selkeät ohjeet? Osasinko kannustaa riittävästi? Osasinko suhteuttaa muun opiskelun ja salkkutyöt? Mitä täytyy tehdä ensi kerralla paremmin?

Teksti: Virpi Sivonen-Sankala