Taitotasot opetuksen suunnittelun apuna

Uusien opetussuunnitelmien tavoitekuvauksissa käytetään kielitaidon taitotasoasteikkoa, joka perustuu Eurooppalaisen viitekehyksen asteikkoon. Tämän asteikon suomalaista sovellusta kutsutaan kouluskaalaksi ja sillä voidaan kuvata sekä opetuksen tavoitteita että kielitaidossa saavutettua tasoa. Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia kouluskaalan käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Suomessa opetussuunnitelmissa kuvataan tavoitteet ja arviointi, mutta niiden välillä opettajalla on metodinen vapaus. Tämä tarkoittaa, että opettaja tekee opetusta koskevat ratkaisut oman asiantuntemuksensa mukaan yhdessä työtoverien ja oppilaiden kanssa.

Teksti: Raili Hildén