Ääntäminen ja kuullunymmärtäminen

On tärkeää, että oppilas lukee kaikki tekstit kotona ääneen ja harjoittelee muutenkin ääntämistä. Kotona yksittäisiä äänteitä voi maiskutella suussa tai niillä voi laulaa. Tuntiharjoittelua varten oppilaat voivat tuoda mukanaan pienen peilin havainnoidakseen ääntöelimiensä toimintaa. Kyky tunnistaa ja erotella äänteitä vaikuttaa ratkaisevasti muuhun kielenoppimiseen. Puheen pintasujuvuus on puolestaan yhteydessä kuullunymmärtämiseen sekä lukemisen ja kirjoittamisen sujuvuuteen. Siksi on tärkeää harjoittaa autenttista puherytmiä ja -tempoa mm. lauluilla tai loruilla.

Oppilasta on hyvä kehottaa käyttämään kaikki harjoittelumahdollisuudet hyväkseen. Kotona jo "puolella korvalla" kuuntelu muun puuhastelun ohella tai sohvalla silmät kiinni auttaa.

Kuullunymmärtämistä harjoiteltaessa on ensin varmistettava, että kaikki pysyvät rytmissä mukana ja hahmottavat kokonaisuuksia. Vasta myöhemmin harjoitellaan kuulon kohdentamista ja yksityiskohtien poimimista. Opettaja voi mainiosti eriyttää siten, että osa oppilaista keskittyy kokonaisuuksiin ja osa vastaa yksityiskohtaisempiin sisältökysymyksiin. Jos kaikki keskittyvät kokonaisuuden hahmottamiseen, voi osalle antaa tehtäväksi miettiä tapahtumia uudesta näkökulmasta tai keksiä tapahtumille jatko. Toiset voivat keskittyä pelkästään tarinan ymmärtämiseen.

Yhtenä harjoittelumuotona voidaan lukea kappaleita ääneen siten, että oppilaat toistavat opettajan perässä sen mitä kuulevat, mutta eivät näe itse tekstiä. Kuullunymmärtämistaitojen lisäksi harjoitus kehittää myös auditiivista muistia. Sitä voi käyttää sekä silloin, kun teksti on jo oppilaille tuttu, että  tekstikappaleen ennakointivaiheessa, jolloin ei lainkaan haittaa, että oppilaat eivät saa aina selvää vieraista sanoista ja toistavat ne väärin.

Yksi tukikeino on filmaaminen eli kuvan muodostaminen kuullusta. Ensimmäisellä kuuntelukerralla jääneitä aukkoja on toisen kuuntelun aikana helpompi täydentää "filminauhalle" kuin pelkkään sanajonoon. Tunnilla filmaamista voidaan harjoitella selkeiden juonellisten kertomusten avulla. Se sopii hyvin myös ennakkoharjoitteluksi ennen oppikirjatekstiin siirtymistä.

Teksti: Kari Moilanen