Videoneuvottelu kielten etäopetuksessa

Kielten etäopetusta on toteutettu jo 90-luvun alkupuoliskolta lähtien maamme peruskouluissa videoneuvottelua hyödyntäen useissa eri projekteissa.

  • Yhtenä lähtökohtana on ollut koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen. Aineiden valikoimaa on voitu lisätä pientenkin koulujen opetustarjontaan tieto- ja viestintätekniikan keinoin.
  • Oppilasmääriltään pienten kyläkoulujen yhdysluokkien opettajia voidaan vapauttaa opettamaan muita oppilaita, kun osa oppilaista on samanaikaisesti videoneuvottelun avulla tuetussa ohjauksessa.  
  • Saaristokuntien oppilaille voidaan videoneuvottelulla tarjota esim. kelirikkoaikana keskeytymätön opetus.
  • Lisäksi natiiviopettajia tai -puhujia voidaan hyödyntää oman opetuksen monipuolistamisessa videoneuvottelun avulla.

Etäkoulutusratkaisut lisäävät näin koulutuksen saatavuutta ja valinnaisuuden ja monipuolisuuden laajentumista.

Mitä videoneuvottelu on? 

Videoneuvottelu on televerkkojen välityksellä tapahtuva reaaliaikainen neuvottelu, jossa on kaksisuuntainen kuva- ja ääniyhteys. Eri paikoissa olevat osallistujat kuulevat ja näkevät toisensa. Neuvottelussa voi olla kaksi tai useampia osapuolia.  Eri osapuolten välisellä maantieteellisellä etäisyydellä ei ole merkitystä.

Videoneuvottelua käytettäessä on muistettava sen vuorovaikutteinen luonne. Osallistujat voivat esittää audiovisuaalista materiaalia toisilleen.

Videoneuvottelussa voi olla mukana kaksi tai useampia osapuolia.

Kaksipisteneuvottelu

Neuvotteluyhteys luodaan toisen osapuolen soittaessa vastapuolen videoneuvottelunumeroon. Kaksipisteneuvottelussa mukana olevat näkevät ja kuulevat toisensa koko ajan. Keskustelu tapahtuu varsin luontevasti, eikä laitteisto aseta toimiessaan suuria rajoituksia.

Monipisteneuvottelu

Neuvottelua varten tarvitaan videoneuvottelusilta, joka yhdistää neuvotteluosapuolet. Monipisteneuvottelussa on mukana vähintään kolme osapuolta.  Monipisteneuvottelussa oman kuvan lisäksi näkyy äänessä oleva neuvotteluosapuoli, koska monipistesilta on yleensä ääniohjautuva. Kuva siirtyy automaattisesti pienellä viiveellä kohteeseen, jossa puhutaan.

Teksti: Liisa Pekkala