Ajankäyttö

Ajankäyttöä pidemmällä aikavälillä sekä yksittäisissä video-opetustilanteissa on suunniteltava ja seurattava tarkoin.

On mietittävä, mikä opetussisällöissä on olennaista ja ehdittävä käydä läpi yhdessä. Hitautta video-opetukseen tuo tekniikka ja kielten opetukseen kiinteästi liittyvään vuorovaikutukseen on varattava aikaa. Ääni- ja kuvayhteys siirtyy pienellä viiveellä paikasta toiseen. Päällekkäin ei voi puhua toisen pisteen kanssa, koska silloin ääni lähtee kiertämään. Muutoinkin puheen täytyy olla rauhallista ja selkeää.

Opetuksen aikana on syytä tarkkailla tuntisuunnitelmaa ja ajankäyttöä.

Teksti: Liisa Pekkala