Esitysmateriaali

Materiaalin valmistuksessa tulee huomioida seuraavat laitteiston asettamat rajoitukset.

Dokumenttikamera on suunniteltu välittämään vaakatasossa olevaa kuvaa.  Siksi opettajan laatiman materiaalin tulee olla vaakatulosteita paperille. Kalvoja ei voi käyttää, koska dokumenttikameran valo heijastuu kalvon pinnasta. Fonttikoon tulee olla riittävän suuri, vähintään 28 ja kirjasinlaji yksinkertainen esim. Arial, Times tai Verdana. Kirjainten lihavointi helpottaa näkyvyyttä. Dokumenttikameraa käytettäessä on muistettava, ettei paperia saa paljon liikutella, sillä jatkuvasti heiluva paperi on häiritsevä oppilaan kannalta.

Jos videoneuvottelulaitteistoon on liitetty tietokone, jolla materiaali esitetään, koskevat sitä myös edellä esitetyt ohjeet fontin koosta ja tyypistä. Erityisesti värien käyttöä kannattaa harkita ja testata. Usean kirkkaan värin käyttöä tulee välttää, koska ne aiheuttavat värinää ja epätarkkuutta kuvaan. Tekstin värinä punainen on epäselvä.

Samat rajoitukset koskevat myös PowerPoint-ohjelmaa. Lisäksi on huomioitava, että yhdelle dialle ei tule kirjoittaa kovin paljon tekstiä. Fonttikoon tulee olla vähintään 28, ehkä mieluumminkin 32.


Kosketusnäyttö.

Tietokone kannattaa varustaa kosketusnäytöllä. Käytännössä se tarkoittaa tietokoneen näyttöä, jossa on mukana langaton hiirikynä. Se korvaa tavallisen hiiren. Sillä voi suoraan kirjoittaa ja piirtää näytölle. Mukana on myös elektroninen pyyhin.

Kosketusnäyttö yhdistettynä tietokoneella esitettävään opetusmateriaaliin antaa mahdollisuuden havainnollistaa ja korostaa opetusmateriaalista tärkeitä kohtia tai tehdä täydennyksiä esille tulevien asioiden mukaan.

Oppilaiden tehtävien korjauksessa tai palautteen annossa kosketusnäyttö antaa uuden mahdollisuuden havainnollistaa värein eri asioita. Esimerkiksi digitaalisessa muodossa olevan kirjoitelman korjauksessa voidaan palautetta antaa värikoodein.

Teksti: Liisa Pekkala