Itsenäisiä tehtäviä

Peruskoulun uusien opetussuunnitelmien tavoitteissa on tärkeällä sijalla oppilaiden omatoimisuus ja itsenäisyys.

Lisäksi on opittava hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa sekä tehtävä pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti ja ryhmässä.

Projektityöt yksin, pari- tai pienryhmissä onnistuvat varsin hyvin etäopetuksessakin. Niitä voidaan tehdä videoneuvottelun aikana niin, että opettaja on ohjaamassa niitä samanaikaisesti tai välillä yhteydet voidaan katkaista ja oppilaat tekevät projektityötä itsenäisesti.  Niiden suullinen esittäminen on yksi mahdollisuus lisätä oppilaiden suullisen tuottamisen osuutta video-opetuksessa.

Teksti: Liisa Pekkala