Opetuksen suunnittelu ja toteutus


Opetustilanne.
Videoneuvottelu vaatii huolellista ennakkovalmistelua.

Tutustu videoneuvottelulaitteistoon etukäteen, hanki koulutusta ja harjoittele laitteiston käyttöä. Tarvittaessa kannattaa sopia teknisen tukihenkilön osallistumisesta videoneuvotteluun tai ainakin mahdollisuudesta välittömään apuun ongelmatilanteissa. Myös oppilaita täytyy ohjata laitteiden käyttöön, niin että he osaavat avata ja sulkea laitteet sekä käyttää dokumentti- ja videokameraa.

Etäopetusta järjestettäessä kaikkiin etäopetuspisteisiin on tarpeen nimetä tekniset yhdyshenkilöt. Ota yhteyttä näihin yhdyshenkilöihin ja varmista, että videoneuvottelutila ja laitteisto ovat käytössä ja kunnossa kaikissa pisteissä. Videoneuvottelusilta on varattava, jos kyseessä on monipisteneuvottelu.

Selvitä videoneuvottelussa käytettävät puhelinnumerot ja ilmoita ne yhdyshenkilöille. Pidä numero opetuksessa mukana, jotta voit soittaa uudelleen, jos yhteydet katkeavat. Lisäksi tarvitaan yhdyshenkilöiden puhelinnumerot, joihin voidaan ottaa yhteyttä, jos videoneuvottelussa tulee teknisiä ongelmia.

Ennen opetustilanteen alkua tulee varmistaa ja testata laitteiston toimivuus.

Opetuksen toteutus

Hyvä suunnitelma on oltava opetuksen pohjana.

Tekniikasta aiheutuvien rajoitusten ja ongelmien välttämiseksi tulee pohtia huolellisesti

  • tavoitteet ja menetelmät
  • ajankäyttö
  • vuorovaikutus
  • esitysmateriaali
  • itsenäiset tehtävät.
Teksti ja kuva: Liisa Pekkala