Opiskeluvälineet

Oppimisympäristön, menetelmien ja välineiden monipuolisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Oppikirjan lisäksi etäopetuksessa voidaan tukena käyttää

  • kirjoja oheismateriaalina, äänitteitä, videoita
  • kirjeopiskelua
  • tv:tä, radiota
  • WWW-sivuja
  • sähköpostia
  • virtuaalisia oppimisympäristöjä.

Opetusjärjestelyjä suunniteltaessa on ratkaistava, pitäisikö edellä mainittuja ottaa mukaan.

Opetussuunnitelman sivulla 18 olevan lausuman mukaan työvälineiden ja materiaalien tulee olla oppilaan käytettävissä niin, että ne antavat mahdollisuuden aktiiviseen ja myös itsenäiseen opiskeluun. Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen.

Etäopetuksen yhteydessä tuota tavoitetta voidaan oivallisesti toteuttaa.

Teksti: Liisa Pekkala