Tavoitteet ja menetelmät

Opetuskokonaisuutta rakenneltaessa on pohdittava tarkkaan seuraavia seikkoja: 

  • Miten opetussuunnitelman tavoitteet toteutetaan kokonaisuudessaan?
  • Millä menetelmillä kieltenopetuksen eri osa-alueet saadaan luontevasti toteutettua videoneuvottelussa?
  • Miten yksittäiset opetuskerrat nivoutuvat toisiinsa tai koko opetusprosessiin?
  • Mahdollistuuko kaikki videoneuvottelussa vai pitääkö kehitellä joitain korvaavia menetelmiä?  Äänentoisto kuuntelulaitteiden välityksellä ei videoneuvottelussa ole aina paras mahdollinen.  Siinä tapauksessa etäopetuspisteisiin on syytä hankkia omat äänitteet, joista kuunnellaan opettajan antaman ohjeen mukaan.
  • Videonauhurilla nauhoitettua kuvaa ei kannata lähettää videoneuvottelulaitteilla, sillä kuvan laatu heikkenee tai ei välity lainkaan. Videonauhat tulee lähettää etäpisteisiin katsottavaksi.
Teksti: Liisa Pekkala