Suullisten viestintästrategioiden harjoittelu

Viestintästrategiat ovat siis kielellisiä ja ei-kielellisiä keinoja lisätä vuorovaikutteisen viestinnän onnistuneisuutta tai kompensoida puuttuvaa kielitaitoa. Mitä heikompi sanavarasto ja rakenteiden hallinta, sitä enemmän viestintästrategioita oppilas tarvitsee. Taito pyytää kielellistä apua ja selvennystä sekä taito korvata puuttuvaa kielitaitoa ovat ensiarvoisen tärkeitä puhujalle ja varsinkin aloittelevalle vieraan kielen käyttäjälle. Kielenopiskelijan on erityisen hyödyllistä harjoitella keinoja, joilla voi saada suunnitteluaikaa puheen tuottamisessa. On myöskin tärkeää, että oppilas saa harjoitella erilaisia tapoja reagoida keskustelukumppanin puheeseen osoittaakseen olevansa "langalla".

Oppilaat tarvitsevat tietoa eri viestintästrategioista ja niiden ohjattua harjoittelua kielenopetuksen alusta lähtien. Esimerkiksi televisio-ohjelmia voidaan katsella ja kuunnella tehtävänä tunnistaa, mitä saavutus- ja vuorovaikutusstrategioita puhujat käyttävät. Oppilaat voivat harjoitella käyttämään näitä strategioita esimerkiksi oppikirjan dialogeissa erilaisissa roolitehtävissä, esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Annetaan sanoja tai ilmauksia,
  • jotka oppilaan on sanottava omin sanoin kiertoilmauksin
  • jotka oppilaan on ilmaistava ilmein ja elein
  • joihin oppilaan on pyydettävä apua puhekumppanilta.
 • Merkitään dialogiin kohtia, joissa oppilaan on
  • otettava puheenvuoro
  • pyydettävä puhekumppania selventämään sanomaansa.
Teksti: Pirjo Harjanne