Hankkeita

Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma
Ohjelman tavoitteena on suomalaisen ruoan ja ruoan tekijöiden arvostuksen kohottaminen. Siinä on mukana seitsemän ministeriötä, ruokaketjun toimijat ja alan edistämisorganisaatioita. Kolme vuotta (2008–2011) kestävän ohjelman kohderyhminä ovat ruoka-asioista päättävät tahot ja suomalaiset kuluttajat. Erityisesti lapset ja nuoret halutaan tutustuttaa rikkaaseen suomalaiseen ruokakulttuuriin. Ohjelma toteuttaa asioita, jotka johdattavat suomalaiset miettimään, arvostammeko ruokaa. Mietimmekö kuka ruoan on tehnyt, mistä ruoka tulee, annammeko ruoalle aikaa? Kysymme myös, millaisesta ruoasta suomalainen haluaa maksaa, millaisia vaikutuksia ruokavalinnoilla on terveyteen, ympäristöön, työllisyyteen ja maamme ruokailmeeseen.