Julkaisuja

Kotitalouden opetustilat ja työturvallisuus (Oph.fi)
Oppaassa tuodaan esiin näkemyksiä perusopetuksen kotitalouden opetustilojen teknisestä ja toiminnallisesta suunnittelusta ja varustamisesta. Opasta voidaan soveltuvin osin käyttää hyväksi myös muiden kotitalouden opetus- ja kerhotilojen suunnittelussa

Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi (pdf)
Kuluttajaviraston, Kuluttaja-asiamiehen ja Kansanterveyslaitoksen suositus ohjenuoraksi mainostajille suunniteltaessa elintarvikemarkkinointia lapsille. Asiantuntijoina ovat olleet mukana Elintarvikevirasto ja Opetushallitus.

Makukoulu - Makuoppituntien soveltaminen, Toimintakäsikirja opettajille ja kouluttajille (pdf)
- Toim. Sari Mustonen ja Hely Tuorila
Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA lähti mukaan toimintakäsikirjan toteuttamiseen, jotta koululaisille saataisiin mahdollisuus tutustua ohjatusti ruuan, makujen ja hajujen maailmaan. Toimintakäsikirjaan koottiin opettajien avuksi tietoa ja vinkkejä makukoulun toteuttamiseen. Teos johdattaa ymmärtämään ravitsemuksen syömisen, maistamisen ja nautinnon kokonaisuudeksi.

Juomat ravitsemuksessa (pdf)
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kesäkuussa 2008 julkistama asiantuntijatyöryhmän raportti tukee osaltaan opettajia, vanhempia ja muita kasvattajia, jotka kaipaavat ohjeistusta erilaisten juomien sopivuudesta lasten ja nuorten käyttöön. Raportti sisältää suosituksenomaiset kannanotot erilaisista juomista perusteluineen.

Kouluruokailusuositus 2017 (pdf) Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus ja THL.

Utelias Kokki - Elintarviketietoa ja -kemiaa ruoanvalmistajalle (näyte, pdf)
- Kirsti Parkkinen, Kaija Rautavaara
Korkeakoulujen ja yliopistojen käyttöön laadittu oppimateriaali, joka käytännönläheisenä soveltuu myös peruskoulun ja lukion kotitalousopetukseen lisäaineistoksi ja esimerkiksi lähdekirjaksi oppilaiden syventäviin tehtäviin. Kirja käsittelee elintarvikkeiden koostumusta ja ominaisuuksia ja tarkastelee ruoanvalmistuksen ilmiöitä luonnontieteen näkökulmasta. Se antaa virikkeitä oppiaineiden, kuten kemian ja kotitalouden, väliseen yhteistyöhön. Uusiin näkökulmiin ja lähestymistapoihin kannustavana se on erityisen tervetullut tieto- ja käsikirja opettajille.