Kotitalouden sisällöt kuluttajanäkökulmasta

Kotitalouden toimintaa käsitellään käytännöllisellä, arkielämän toiminnan tasolla, sekä laajemmin sosiaalisen ja ekologisen vastuun kannalta. Opetuksessa kannattaa suosia toiminnallisia menetelmiä itse tutkien ja löytäen yhtymäkohtia omaan elämään. Monet täysi-ikäisenä tarvittavat taidot saattavat olla 7.-luokkalaiselle vielä kaukaisia asioita, joiden oppimiseen on vaikea motivoitua. Roolipeleihin ja tutkivaan oppimiseen on helppo innostua ja samalla tieto suhteutuu paremmin oppijan arkielämän kokemuksiin. Analysoikaa esim mainontaa/mainoksia, ne ovat kaikille tuttuja, nuoria kiinnostavia ja niiden yhteydessä voi käsitellä myös muita kotitalouden sisältöalueita, kuten ravitsemusta, puhdistusaineita, ympäristöystävällisyyttä jne. Roolin tai toiminnan kautta opitut tiedot ja taidot ovat helppoja palauttaa mieleen, kun niitä myöhemmin elämässään tarvitsee.

Tässä on kuvattuna kotitalousopetuksen sisällöt aihepiireittäin ja linkkien kautta pääsee tarkempaan kuvaukseen ja lisätiedon lähteille.

Teksti: Taina Mäntylä