Kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet

Kuluttaminen kriittisen tiedostamisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuun sekä aktiivisen vaikuttamisen näkökulmasta. Oppilaiden kanssa voi pohtia kuluttajan vaikutusmahdollisuuksia kuten tietoisia valintoja, yhteydenottoja myyjiin ja valmistajiin, ostoboikotteja sekä näiden kuluttajan toimien vaikutuksia.

Oppilaita ohjataan omien tarpeiden kriittiseen tiedostamiseen ja mainonnan merkityksen pohtimiseen tarpeiden luojana. Mitä markkinointiviestintä on, missä markkinointia voi kohdata, miksi mainonta pitää voida tunnistaa sekä miten mainonta vaikuttaa sekä miten markkinointia voidaan arvioida.

Kuluttajan vastuuseen ja vaikutusmahdollisuuksiin sisältyvää keskeistä kuluttajaa koskevaa juridiikkaa. Lainsäädäntöä käsitellään käytännön esimerkein ja keskeiset aihepiirit ovat: kuluttajaoikeus, sopimusten merkitys ja laatiminen, kuluttajakaupan perussäännöt, kuten kuluttajan oikeudet ja hyvitystavat, jos tuotteessa on virhe, takuun ja virhevastuun ero, ulkomailta ostaminen, verkkokauppa, reklamaation tekeminen. Oppilaiden pitää oppia tuntemaan kunnallinen kuluttajaneuvonta.

Lisätietoa avainaiheista Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla:

Kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet

Mainonta ja vaikuttaminen

Kuluttajakaupan perussäännöt

Viat ja viivästykset

Reklamaation tekeminen

Kuluttajaneuvonta

Tietoa mainonnasta

Yhtymäkohtia muihin oppiaineisiin

Näillä sisällöillä on yhtymäkohtia yhteiskunnallisiin aineisiin, mainontaa koskevissa sisällöissä viestintäkasvatukseen, taideaineisiin ja äidinkieleen sekä tekstiilityöhön. Opetusta voi eheyttää aihekokonaisuuksiin: ”viestintä ja mediataito”, ”osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys”, ”vastuu tulevaisuudesta ja kestävästä tulevaisuudesta” sekä ”ihmisenä kasvaminen”. Useamman oppiaineen voimavarat voi yhdistää käytännönläheiseksi projektiksi

Materiaalia

Tehtäviä kuluttajatiedon opetukseen

Teksti: Taina Mäntylä