Kulutuksen ympäristövaikutukset

Kestävä kulutus, elämäntapa ja kulutusvalinnat, jotka rasittavat mahdollisimman vähän luontoa ja ympäristöä. Luonnonvarojen ja raaka-aineiden käytön minimoinnin opettelu käytännössä, luonnonvarojen kierrätystä ja energian säästöä sekä ympäristön ja ihmisten kannalta turvallisten raaka-aineiden käyttöä. On hyvä ottaa esille valintaa helpottamaan luodut merkit, kuten pohjoismainen ympäristömerkki vihreä joutsen, energiamerkki ja reilunkaupan merkki, pohtia eri merkkien luotettavuutta ja samalla ostajan mahdollisuuksia tietää tuotteiden tuotanto-olosuhteista sekä niiden ympäristövaikutuksista sekä arvioida saatavalla olevan tiedon luotettavuutta.

Lue sisällöt ja avainaiheet tarkemmin Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta:

Kulutuksen ympäristövaikutukset

Yhtymäkohtia muihin oppiaineisiin

Näillä sisällöillä on yhtymäkohtia biologiaan, maantieteeseen, tekstiilityöhön, fysiikkaan, kemiaan sekä yhteiskunnallisiin aineisiin. Aihekokonaisuuksista aihepiiriä käsittelee ”vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta” sekä ”osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys”.

Materiaalit

Tehtäviä kuluttajatiedon opetukseen

Teksti: Taina Mäntylä