Tuotteiden ja palveluiden hankinta ja käyttö

Ostamisen pohtimista kotitalouden näkökulmasta. Hinta- ja laatuvertailujen tekeminen. Miksi myyntihinta ja yksikköhinta on oltava esillä ja, miten näitä tietoja käytetään hankintoja tehtäessä. Tuotteiden ja palveluiden turvallisuuden arviointia ja käyttöohjeiden merkitys. Tuotteiden ja palveluiden hankintaan kuuluu keskeisenä sisältönä tuotteiden turvallisuus ja tässä yhteydessä on hyvä käsitellä myös tuotteiden pakkausmerkinnät ja niiden tulkitseminen. Tuotteiden ja palveluiden hankinnan kokonaisuuteen on hyvä lisätä myös kuitin käyttö, mitä se kertoo ja mihin sitä tarvitaan ja miten pitkään erilaisia kuitteja olisi hyvä säilyttää.

Lue sisällöt ja avainaiheet tarkemmin Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta:

Kuluttajakaupan tietoja ja ohjeita

Ostaminen ulkomailta (Euroopan kuluttajakeskus Suomessa)

Yhtymäkohtia muihin oppiaineisiin

Näillä sisällöillä on yhtymäkohtia tekstiilityöhön, terveystietoon, yhteiskunnallisiin aineisiin, matematiikkaan, liikuntaan maantietoon ja biologiaan sekä fysiikkaan ja kemiaan. Sisällöt ovat läsnä myös aihekokonaisuuksissa ”vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta”, ”ihminen ja teknologia” sekä ”turvallisuus ja liikenne”.

Materiaalia

Tehtäviä kuluttajatiedon opetukseen

Teksti: Taina Mäntylä